Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Bevestiging van de identificatie van Yersinia species en biotypering

Info

1. Beschrijving van de test

Omschrijving:
 
·        Bevestiging van de identificatie van het Yersinia species via biochemische testen (en MALDI-TOF).
·        Herisolatie op selectief medium als de cultuur die door het centrum wordt ontvangen niet puur is.
·        Voor Yersinia enterocolitica wordt het biotype 1A, 1B, 2, 3, 4 of 5 bepaald via een biochemische biotyperingsschema.
·        Aan de hand van het biotype wordt de pathogeniciteit van de stam bepaald.
·        In geval van twijfel, wordt de pathogeniciteit bevestigd via PCR.
 
 Resultaat:
 
·        Bevestiging van het Yersinia species.
·        Voor Yersinia enterocolitica: bepaling van het biotype en bijhorende pathogeniciteit.
 
2. Doel van de test 
Bevestiging van de identificatie van het Yersinia species. Bepaling van het biotype en de pathogeniciteit van Yersinia enterocolitica.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten. 
Karakterisering en biotypering van alle stammen geïsoleerd uit patiënten die symptomen van een yersiniose vertonen.
 
4. Instructies voor stalen
Type: Geïsoleerde Yersinia stammen worden verstuurd op een transportbodem of een ander vast of vloeibaar medium.
Minimale hoeveelheid:  nvt
 
5. Instructies voor het transport
De stalen moeten verpakt zijn in een dubbele verpakking en worden bewaard bij kamertemperatuur. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
/
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
10 werkdagen
Analysedagen: Elke weekdag (uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).
 
8. Rapportering van testresultaten
Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager. 

nr

1

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 27-3-2012 10:04 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-1-2020 11:12 door Klamer, Sofieke