Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Identificatie

Info

 

1. Beschrijving van de test
Bepaling van het ribosomaal eiwitten profiel van de geïsoleerde kolonies van een verse subcultuur door MALDI-TOF massaspectrometrie en analyse om het genus en species te bepalen door vergelijking met een database.
 
2. Doel van de test
Bepaling of bevestiging van de identificatie van het genus en species van alle Vibrio stammen verzonden naar het NRC.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
 • Elke Vibrio stam geïsoleerd van een patiënt met symptomen van Vibrio parahaemolyticus infectie
 • Elk vermoedelijk of geïdentificeerde Vibrio cholerae stam verzonden voor bevestiging.
 • Elke Vibrio parahaemolyticus en Vibrio niet-cholerae verzonden voor identificatie/bevestiging van het genus.
 • Alle stammen van Vibrio cholerae geïsoleerd uit verschillende monsters tijdens een vermoedelijke epidemie en verzonden na contact met het NRC.
 
4. Instructies voor monsters
Uitgaande van een cultuur van de Vibrio stam van een verse en zuivere subcultuur op een nutrient agarmilieu en verzonden hetzij op agarplaat, hetzij diep en massaal geïnoculeerd in een nutrient agar buis, hetzij op een wisser in transportmedium na het afschrapen van een subcultuur.
 
5. Instructies voor het transport
 • De stam moet op het gepaste transport milieu (agarplaat, agarbuisje of wisser met transportmedium) verstuurd en correct geëtiketteerd worden.
 • Vervoer in een triple verpakking:
  • agarplaten en buizen hermetisch goed gesloten;
  • verpakking met adsorberend materiaal in een secundaire verpakking (omslag van het type "transportblister", plastic verpakkingen of plastiek zakjes met sluitrits);
  • het geheel in een beschermende (gewatteerde) envelop of een doos.
 • Zo snel mogelijk bij kamertemperatuur, binnen 72 uur na voorbereiding.
 • Etikettering en vervoersvoorwaarden in overeenstemming met de voorschriften betreffende de besmettelijke agentia.
 • Voor elke stam moet het aanvraagformulier (downloaden op de NRC website van het WIV-ISP) zo volledig mogelijk ingevuld worden en samen met de stam verstuurd.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
De volgende criteria worden gebruikt om het monster niet te aanvaarden voor analyse:
 • niet-geïdentificeerd monster
 • aanvraagformulier onvolledig ingevuld,
 • voor de hand liggende voorwaarden voor opslag- en vervoer niet toegepast.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
 • Frequentie-van analyse: bij aanvraag.
 • Tijd voor identificatie: 48 uur.
 • Dagen van analyse: elke werkdag van maandag tot vrijdag.
 
8. Rapportering van testresultaten
 • Hoe: rapportering via telefoon (1), papier per post (2) of elektronisch (3).
 • Wanneer: indien (zelfs gedeeltelijke) relevante resultaten van analyses bekend (telefoon, e-mail: 1 of 3), als alle resultaten van analyses bekend zijn (geschreven rapport 2 of 3)

 

nr

1

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 27-3-2012 10:03 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 27-1-2016 15:44 door Muyldermans, Gaetan