Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Bepaling van antimicrobiële gevoeligheid

Info

 

Bepaling van antimicrobiële gevoeligheid
a - bepaling van MIC
b - bepaling van MLS fenotypische resistentie
c - bepaling van MLS genotypische resistentie (PCR)

 

Beschrijving van de test
 • Bepaling van MIC voor een panel van antibiotica die behoren tot de volgende klassen: beta-lactams, macroliden, lincosamides, fluoroquinolones, tetracyclinen, glycopeptiden en gentamicine.
  • Voor beta-lactams, is penicilline de referentie maar de aanbevolen subset van moleculen en procedures evolueren.
  • Voor macroliden - lincosamides zijn de gebruikelijke antibiotica erytromycine en clindamycine.
 • Voor alle isolaten met een verminderde gevoeligheid voor ten minste een macrolide en/of een lincosamide, zal een identificatie van resistentie mechanismen van  macrolides/lincosamides (MLS) bepaald worden:
  • Fenotypering door synergie bij diffussietesten (Dtest) met dubbele schijf.
  • Genotypering door PCR voor detectie van resistentiegenen zoals erm  en mef.
Doel van de test
 • Om de MIC van penicilline (of van andere antibiotica) te bevestigen indien specifiek gevraagd.
 • Om de MIC van penicilline te bepalen in geval van verminderde gevoeligheid waargenomen in een routine laboratorium.
 • Opzoeken en identificeren van stam met een MIC voor penicilline ≥ 0,25 mg/L of diameter van penicilline < 18 mm voor verder onderzoek.
 • Jaarlijks de gevoeligheidsprofielen van antibiotica analyseren op alle stammen geïsoleerd van invasieve infecties en stammen behorende tot andere specifieke subsets van isolaten waarvoor een vergelijking nuttig is.
 • Opvolgen van de evolutie van resistentietypes voor macroliden/lincosamide (constitutief/induceerbaar) en verdeling van resistentiegenen voor alle resistente stammen voor macroliden/lincosamide geïsoleerd uit invasieve infecties en stammen behorende tot andere specifieke subsets waarvoor een vergelijking nuttig is.
 • Opzoeken en identificeren van opkomende resistente fenotypen/genotypes voor macrolide/lincosamide voor verder onderzoek
Al deze resultaten zullen worden samengevat in een global rapport of gestratifieerd en vergeleken worden per type van patiënten (isolaten van pasgeborenen, volwassenen met een ernstige ziekte en isolaten van genitale tractus/rectum van gekoloniseerde patiënten).
 
Criteria om deze test uit te voeren
 • Elke stam geïsoleerd uit een klinisch monster met een verminderde gevoeligheid voor penicilline, m.a.w. penicilline MIC >  0,25 mg/L of inhibitie diameter < 18 mm
 • Elke stam geïsoleerd uit een klinisch monster met een atypisch resistent fenotype voor clindamycine: clindamycine R en erythromycine S.
 • GBS stammen geïsoleerd uit normaal steriele sites of van diepe wonden veroorzaakt door invasieve infectie en regelmatig naar het NRC gestuurd voor CPS typering en surveillance doeleinden.
 • GBS stammen geïsoleerd uit gezonde dragers in het kader van een specifieke surveillance.
 
Instructies voor het staal
GBS stammen routinematig te verzenden naar het NRC
 • Elke stam geïsoleerd uit een klinisch monster en met een verminderde gevoeligheid voor penicilline, m.a.w. penicilline MIC > 0,25 mg/L of inhibitie diameter < 18 mm (initieel waargenomen resultaat moet worden meegedeeld)
 • Elke stam geïsoleerd uit een klinisch monster met een atypische resistent fenotype voor clindamycine: clindamycine R en erythromycine S (initieel waargenomen resultaat moet worden meegedeeld)  
Bewaarcondities : stammen kunnen een week bij kamer T° of gekoeld bij 2-8°C in leven worden gehouden op niet selectief van bloed agar, of kunnen worden bevroren in beschermende media (magere melk, of nutritieve niet-selectieve bouillon + 10% glycerol).
 
Instructies voor het transport
 • Een rijke verse subcultuur op bloed agar, of een overvloedig geënte nutritieve agar, of een aangerijkte zuivere en verse subcultuur verzameld op een wattenstaafje in transportmedium.
 • Zo spoedig mogelijk bij kamer T°, binnen 72 uur na voorbereiding.
 • Labels en transportcondities volgens richtlijnen betreffende infectieuze specimens – waterdichte recipiënt/verpakking
Onaanvaardbare aanvragen
De volgende criteria worden gebruikt voor het verwerpen van een staal:
 • selectiecriteria niet voldaan,
 • lekkage van transportmedium,
 • niet geïdentificeerd staal,
 • verplicht veld op aanvraagformulier onvolledig ingevuld,
 • onjuist transport of bewaren van de stalen.
 
Turn around time (en frequentie van analyse)
 • TAT voor verificatie/bevestiging van een MIC penicilline (of een andere agent) indien specifiek gevraagd: 2-5 werkdagen.
 • TAT voor bepaling van MIC voor surveillance: 2-5 werkdagen of uitgevoerd in batch ten minste tweemaal per jaar.
 • TAT voor MLS resistentie fenotypering: 2-5 werkdagen of uitgevoerd in batch ten minste tweemaal per jaar.
 • TAT voor MLS genotypering uitgevoerd in batch ten minste tweemaal per jaar.
Rapportering van testresultaten
Rapportering via reguliere post en/of elektronische rapportage op specifieke verzoek voor bevestiging van MIC.

Beschikbare resultaten worden in een jaarlijks rapport vermeld

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 6.0
Gemaakt om 30-3-2012 9:58 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 19-10-2017 10:47 door Muyldermans, Gaetan