Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Bepaling van polysacharide kapseltype

Info

 

 
Bepaling van polysacharide kapseltype
a - Capsular serotypering
b - Capsular genotypering (PCR)

 

Beschrijving van de test
Tot hiertoe werden 10 capsular polysacchariden (CPS) beschreven: Ia, Ib, II tot en met IX. Een beperkt percentage van de stammen blijft niet typeerbaar.
Serotypering bepaalt het fenotype zoals uitgedrukt in het kapsel, terwijl genotypering de aanwezigheid van genen die coderen voor het CPS bepaalt. Een gen kan aanwezig zijn, maar niet noodzakelijkerwijs tot uitdrukking komen. Groeiomstandigheden kunnen de duur en de hoeveelheid van detecteerbare CPS wijzigen. Meestal begint de typering met serotypering; bij een negatief of onduidelijk resultaat wordt genotypering uitgevoerd
a - CPS serotypering: agglutinatie methode met specifieke latex.
b - CPS genotypering: 1 of 3 verschillende multiplex PCR
De verdeling van serotypes varieert geografisch, volgens type van ziekten en de leeftijd van de patiënt. In het perspectief van een toekomstige vaccinatie dringt de surveillance van de CPS verdeling zich op.
 
Doel van de test
CPS typering
 • Van stammen verzonden naar het NRC voor CPS typering
 • Van stammen geïsoleerd in het kader van epidemiologische en microbiële surveillance van invasieve GBS infecties en van GBS gezonde dragers.
 • Van stammen behorend tot een vermoedelijke uitbraak
 • Van stammen gekweekt in het kader van technische validaties
 
Criteria om deze test uit te voeren
 • GBS stammen geïsoleerd uit normaal steriele sites of van diepe wonden veroorzaakt door invasieve infectie en regelmatig verzonden naar het NRC voor CPS typering en surveillance doeleinden.
 • GBS stammen geïsoleerd uit gezonde dragers voor een specifiek surveillance doel.
 • Gelijkaardige GBS kolonies geïsoleerd op vast medium in het kader van een validatie protocol van nieuwe diagnostische testen/cultuur medium
 • Set van GBS stammen geïsoleerd uit verschillende afnamen tijdens een vermoedelijke uitbraak en verzonden na contactopname met het NRC.
Instructies voor het staal
GBS stammen routinematig te verzenden naar het NRC
 • Alle stammen die invasieve ziekten veroorzaken: neonatale infecties, dood in de baarmoeder, ziekten bij zwangere en niet-zwangere patiënten.
 • Stammen geïsoleerd uit bloed kweek, cerebrospinaal vloeistof, gewrichtsvocht of een normaal steriele locatie.
 • Voor neonatale infecties, indien mogelijk ook de stam geïsoleerd van moeder (van vagino/rectale doekje of moedermelk) verzenden.
 • Onder bijzondere voorwaarde: bij vermoeden van ernstige infecties, stammen geïsoleerd uit urine, lagere luchtwegen en wonde.
 • GBS stammen geïsoleerd uit gezonde dragers en opgevraagd door het NRC in overeenstemming met een specifiek surveillance protocol
 • Bij verdenking van uitbraak, set van stammen van verschillende patiënten
Bewaarcondities : stammen kunnen een week bij kamer T° of gekoeld bij 2-8°C in leven worden gehouden op niet selectief bloed agar milieu, of kunnen worden bevroren in bewaarmedia (magere melk, of nutritieve niet-selectieve bouillon + 10% glycerol).
 

Instructies voor het transport

 • Een rijke verse subcultuur op bloed agar, of een overvloedig geënte nutritieve agar, of een aangerijkte zuivere en verse subcultuur verzameld op een wattenstaafje in transportmedium.
 • Zo spoedig mogelijk bij kamer T°, binnen 72 uur na voorbereiding.
 • Labels en transportcondities volgens richtlijnen betreffende infectieuze specimens – waterdichte recipiënt/verpakking
 
Onaanvaardbare aanvragen
De volgende criteria worden gebruikt voor het verwerpen van een staal:
 • selectiecriteria niet voldaan,
 • lekkage van transportmedium,
 • niet geïdentificeerd staal,
 • verplicht veld op aanvraagformulier onvolledig ingevuld,
 • onjuist transport of bewaren van de stalen.
 
Turn around time (en frequentie van analyse)
 • TAT serotypering: 10 werkdagen
 • TAT genotypering: 1-4 weken, uitgevoerd in batch ten minste eenmaal per maand
Rapportering van testresultaten
Rapportering via reguliere post en/of elektronische rapportage.

Beschikbare resultaten worden in een jaarlijks rapport vermeld.

 

 

 

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 6.0
Gemaakt om 30-3-2012 9:47 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 19-4-2018 13:19 door Muyldermans, Gaetan