Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BETREFFENDE DE DIAGNOSE VAN STEC INFECTIES

Info

Shiga toxineproducerende E. coli (STEC) zijn een belangrijke oorzaak van gastro-intestinale infecties wereldwijd. STEC infectie geeft meestal aanleiding tot milde tot bloederige diarree, maar kan soms overgaan in het levensbedreigende hemolytisch uremisch syndroom (HUS).
De diagnose van STEC infecties is vooral belangrijk voor de tijdige detectie van uitbraken.  Het RIZIV voorziet terugbetaling voor het opsporen van het meest voorkomende STEC serotype O157:H7/H- onder bepaalde voorwaarden. De activiteiten van het NRC beperken zich echter niet tot het detecteren van dit serotype alleen.
Om uitbraken vroeg te detecteren is het belangrijk om in elk geval van het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) stoelgangstalen naar het referentielaboratorium te verzenden, ook indien O157 lokaal wordt opgespoord (menginfecties zijn ook mogelijk). Deze gevallen functioneren dan als “top van de ijsberg” in de surveillance en de vroegtijdige detectie van uitbraken, wat kan leiden tot identificatie en eliminatie van een infectiebron.
Noot over de benaming van deze micro-organismen:
Gedurende jaren heeft het NRC de voorkeur gegeven aan de benaming “verocytotoxine” voor het toxine en “enterohemorrhagische E. coli” voor het micro-organisme. Hoewel deze benamingen aanvaard blijven, ziet men in de literatuur meer en meer een neiging om zich te beperken tot “Shiga toxine” en “Shiga toxine-producerende E. coli (STEC)”, die vanaf nu door het NRC uitsluitend zullen worden gehanteerd.

nr

 

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 2.0
Gemaakt om 25-3-2013 11:18 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 25-8-2017 14:56 door Muyldermans, Gaetan