Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Opsporen en confirmatie van STEC in faeces

Info

 

1. Beschrijving van de test
Alle stoelgangstalen (en anale uitstrijken) alsook zuivere isolaten worden eerst gekweekt. De aanwezigheid van Shiga toxine genen (stx, de 3 varianten van stx1 (a, c, d) én de zeven varianten van stx2 (a tot g) wordt d.m.v. PCR aangetoond op de bacteriële groei. Bij positief resultaat worden dan individuele kolonies onderzocht. Spijtig genoeg is het in ongeveer 30% van de positieve kweken niet mogelijk om een individuele positieve kolonie aan te tonen.
Bij HUS patiënten is het aantal cultiveerbare STEC aanwezig in het stoelgangstaal dikwijls laag en bovendien worden deze patiënten vaak voorafgaand behandeld met antibiotica wat kweek niet meer mogelijk maakt. Om in deze gevallen toch een diagnose te kunnen stellen wordt op stalen afkomstig van HUS patiënten bijkomend een DNA extractie rechtsreeks op het faecesstaal uitgevoerd gevolgd door PCR voor Shiga toxine genen.
2. Doel van de test
Het doel van de test is het isoleren van Shiga toxine-producerende Escherichia coli stammen die verder kunnen gekarakteriseerd worden.
 
3. Criteria om deze test uit te voeren in het kader van de referentieactiviteiten
 
STEC kunnen opgespoord worden in de volgende gevallen:
 • Patiënten met het hemolytisch uremisch syndroom (HUS), inclusief patiënten die geen voorafgaande episode van diarree hebben meegemaakt (vooral bij kinderen kan deze ontbreken). Gelieve systematisch een stoelgangstaal naar het referentielabo te verzenden (of een anaal uitstrijk indien de patiënt geen stoelgang heeft, maar in dat geval verzend nadien ook de eerste stoelgang voor analyse).
 • Bloederige diarree, hemorrhagische colitis
 • Epidemie van diarree
 • Andere gevallen van diarree indien epidemiologische elementen een STEC infectie doen vermoeden
Alle STEC stammen die in andere laboratoria werden gekweekt worden aanvaard voor confirmatie.
 
4. Instructies voor monsters
Specimens
 • Stoelgangstaal (voorkeursstaal)
 • Anale uitstrijk (enkel aanvaard voor HUS gevallen; verzend dan altijd later de eerste stoelgang)
 • Primaire reïsolatie op een enterische agar medium
 • Zuivere kweken van STEC
Bewaring
Op 4°C, maximaal een week.
 
5. Instructies voor transport
De klinische stalen worden bij voorkeur binnen de 24 uur naar het NRC getransporteerd zonder koeling. Materiaal van het eigen laboratorium kan hiervoor gebruikt worden voor een transport volgens UN3373.
Fecesstalen dienen afgenomen te worden in een lekvrij steriel recipiënt. Rectale wissers worden bij voorkeur op transportmedium verzonden. Het NRC verdeelt geen materiaal.
 
De stammen worden naar het NRC getransporteerd zonder koeling. Materiaal (tubes met voedingsbodem of agar platen) van het eigen laboratorium kan hiervoor gebruikt worden voor een transport volgens UN3373.
Het NRC verdeelt geen materiaal.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Indicaties
Herhaalde aanvragen, asymptomatische patiënten (behalve in het kader van onderzoek van epidemies in samenspraak met de gezondheidsinspecteur, het WIV en het NRC), stalen zonder ingevuld aanvraagformulier.
Staalname
De staalname gebeurt bij voorkeur voor het starten van een antibioticatherapie.
 
7. Turn around time
De kweek wordt dagelijks uitgezet en de PCR elke werkdag. Een eerste resultaat wordt meestal binnen de 2 werkdagen doorgegeven.
Bij een positief resultaat wordt dan naar individuele kolonies gezocht die bevestigd en gekarakteriseerd worden (zie ‘Systematische typering van STEC isolaten’). Een volledig resultaat wordt binnen de 7 dagen doorgegeven.
 
8. Rapportering van testresultaten
 • Door fax en via de post voor positieve resultaten
 • Via de post voor negatieve resultaten
 • Via Medibridge voor de laboratoria en voorschrijvers die een aansluiting met het UZ Brussel hebben.

 

nr

1

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 8.0
Gemaakt om 28-3-2012 16:35 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 25-8-2017 14:59 door Muyldermans, Gaetan