Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Salmonella en Shigella spp.

:

Testaanvragen: Shigella: Moleculaire subtypering door pulsed field gel electroforese

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Shigella: Moleculaire subtypering door pulsed field gel electroforese

Info

 

1. Beschrijving van de test

Omschrijving:
Bepaling van het pulsotype (PFGE-profiel) volgens de methode van PulseNet (Canada).

Resultaat :
Subtypering van Shigella laat de vergelijking van stammen toe om op die manier de bron van een contaminatie op te sporen.
 
2. Doel van de test
Moleculaire subtypering van Shigella aan de hand van pulsed field gel electroforese (PFGE).
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Moleculaire subtypering van Shigella-stammen bevestigd door het NRC en geïsoleerd uit patiënten die symptomen van shigellose vertonen. Deze analysen worden uitgevoerd op een representatief deel van de stammen (analyse uitgevoerd in het kader van de surveillance van het NRC Shigella) of op stalen die een mogelijk veband hebben met voedingsstalen (staalname in het kader van het surveillance programma voor voeding door het FAVV).

4. Instructies voor monsters
Type:  De aanvrager stuurt een geïsoleerde en opgezuiverde Shigella-stam op in een tube transport medium. Anderzijds een cultuur in vloeibaar of vast medium.
Minimale hoeveelheid: nvt
 
5. Instructies voor het transport
De stalen moeten verpakt zijn in een dubbele verpakking en worden bewaard bij kamertemperatuur. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Niet van toepassing. 

7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 30 werkdagen
Analysedagen: Elke weekdag (uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar). 

8. Rapportering van testresultaten

Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager.  

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 5.0
Gemaakt om 28-3-2012 16:16 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 7-6-2019 14:05 door Klamer, Sofieke