Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Salmonella en Shigella spp.

:

Testaanvragen: Salmonella en Shigella: Gevoeligheid van stammen voor antibiotica

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Salmonella en Shigella: Gevoeligheid van stammen voor antibiotica

Info

 

1. Beschrijving van de test
Omschrijving:
Bepaling van de antibioticagevoeligheid van Salmonella of Shigella volgens de microdilutie methode. De Minimum Inhiberende Concentratie (MIC) wordt bepaald voor een vooraf gedefinieerd panel van antibiotica, waarbij een suspensie van een cultuur 18 tot 24u wordt geïncubeerd met reeks vooraf gedefinieerde concentraties van elk geselecteerd antibioticum.

Resultaat:
De indeling van de stammen (resistent, intermediair of gevoelig) in functie van de vastgestelde MIC-waarde gebeurt op basis van vooraf bepaalde criteria zoals vastgelegd door CLSI of EU-CAST.
 
2. Doel van de test
Gevoeligheidsbepaling van Salmonella- en Shigella-stammen voor antibiotica.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Gevoeligheidstest voor antibiotica van Salmonella- en Shigella-stammen bevestigd door het NRC en geïsoleerd uit patiënten die symptomen van een salmonellose of shigellose vertonen. Voor Salmonella zijn deze analysen uitgevoerd op een representatief deel van de stammen (analyse uitgevoerd in het kader van de surveillance van het NRC Salmonella-Shigella).
 
4. Instructies voor stalen
Type:  De aanvrager stuurt een geïsoleerde en opgezuiverde Salmonella- of Shigella-stam op in een tube transportmedium. Anderzijds een cultuur in vloeibaar of vast medium.
Minimale hoeveelheid:  nvt
 
5. Instructies voor het transport
De stalen moeten verpakt zijn in een dubbele verpakking en worden bewaard bij kamertemperatuur. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Niet van toepassing.

7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd : 15 werkdagen
Analysedagen: Elke weekdag ( uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).
 
8. Rapportering van testresultaten
Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager. 

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 5.0
Gemaakt om 28-3-2012 16:11 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 7-6-2019 13:53 door Klamer, Sofieke