Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Salmonella: Karakterisering en serotypering

Info

 ​

1. Beschrijving van de test
Omschrijving:
  • Bepaling van het serotype (serovar) van Salmonella enterica subsp. enterica (subspecies-I) met behulp van een combinatie van de klassieke glasplaat agglutinatie volgens het Kauffmann-White schema en moleculaire genoserotypering (Luminex gebaseerde methode).
  • Uitvoering van complementaire biochemische analyses voor de bepaling van de subspecies II, IIIa, IIIb, IV, en VI en van Salmonella bongori (voormalig subspecies V).
  • Herisolatie op selectief medium als de cultuur die door het NRC wordt ontvangen niet puur is.
  • In het geval een identificatie resultaat niet eenduidig is, kan er een Salmonella-specifieke PCR worden gerealiseerd.
Resultaat:
Identificatie van het serotype (serovar) van Salmonella.
 
2. Doel van de test
Karakterisering en serotypering van Salmonella.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Karakterisering en serotypering van alle stammen geïsoleerd uit patiënten die symptomen van een salmonellose vertonen.
 
4. Instructies voor stalen
Type:  De aanvrager stuurt een geïsoleerde en opgezuiverde Salmonella-stam op in een tube transport medium. Anderzijds een cultuur in vloeibaar of vast medium of uitzonderlijk een DNA extract van een staal.
Minimale hoeveelheid:  nvt
 
5. Instructies voor het transport
De stalen moeten verpakt zijn in een dubbele verpakking en worden bewaard bij kamertemperatuur. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Niet van toepassing 
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 6 werkdagen
Analysedagen: Elke weekdag ( uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).
 
8. Rapportering van testresultaten
Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager.

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 4.0
Gemaakt om 28-3-2012 16:04 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 7-6-2019 12:26 door Klamer, Sofieke