Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Rotavirus Antigeen-ELISA (RIZIV nomenclatuur)

Info

 

 
1. Beschrijving van de test
Antigeen-ELISA: Rotaclone (Meridian) methode 
 
2. Doel van de test 
Antigeen-ELISA: detectie van rotavirus in niet gediagnosticeerde feces monsters, of bevestiging van de PCR negatieve monsters die volgens de afzender van het monster positief waren.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten. 
Rotavirus diagnose wordt routinematig uitgevoerd in de meeste ziekenhuizen en diagnostische centra. In het geval van onvermogen van de afzender om het feces staal van patiënten met (ernstige) gastro-enteritis te testen voor rotavirus, kunnen monsters naar het NRC worden verstuurd voor de diagnose van rotavirus.
 
4. Instructies voor monsters 
§         Staalafname: feces monsters moeten in goed geëtiketteerde feces recipiënten worden afgenomen. Bij voorkeur moet 1 g (≈ 1000µl) of meer verzonden worden. De minimale hoeveelheid monster is 0,1 g (≈ 100µl).
§         Bewaarcondities: Hoewel rotavirus een lange tijd in feces bij kamertemperatuur kan overleven, is het raadzaam om de monsters bij 2-8°C te stockeren, (of -20°C indien mogelijk) tot verzending. Het feces monster kan per post of gekoeld naar het NRC verzonden worden in een hermetisch gesloten verpakking.
 
5. Instructies voor het transport
 
§         Vervoer voorwaarden: feces monsters kunnen per gewone post naar het NRC verzonden worden of gekoeld in een hermetisch gesloten verpakking. Vermijd verzenden van monsters bij het einde van de week om te voorkomen dat de monsters meerdere dagen bij kamertemperatuur verblijven tijdens het weekend.
§         Specificaties van transportmedium: geen specifiek transportmedium is vereist
6. Onaanvaardbare aanvragen 
§         Onvoldoende monster
§         Aanvraagformulier niet volledig ingevuld. Dit is absoluut noodzakelijk. Uiterste inspanning moet worden gedaan om minimale klinische gegevens, met inbegrip van vaccinatiestatus van de patiënt te verkrijgen.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse) 
Antigen-ELISA: antwoordtijd < 4 dagen
 
8. Rapportering van testresultaten 
Resultaten zullen volgens de wensen van het aanvragend laboratorium of geneesheer via brief, email en/of fax verzonden worden.
 

 

nr

1

Bijlagen

Aanvraagformulier Rotavirus.pdf    
Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 27-3-2012 10:02 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 30-8-2013 12:50 door Muyldermans, Gaetan