Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Respiratory pathogens

:

Testaanvragen: PCR detectie van M. pneumoniae en C. pneumoniae (Antwerpen en Leuven)

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

PCR detectie van M. pneumoniae en C. pneumoniae (Antwerpen en Leuven)

Info

1. Beschrijving van de test:

Extractie M. pneumoniae/C. pneumoniae DNA uit matrix. Amplificatie DNA door middel van real-time PCR.

2. Doel van de PCR-test
 • Identificatie pathogeen organisme
 • Confirmatie van diagnose
 • Surveillance
 
3. Criteria
3.a. Criteria voor PCR detectie van Mycoplasma pneumoniae
 • Kinderen of volwassenen bij wie als ambulante of gehospitaliseerde patiënten een pneumonie wordt gediagnosticeerd die niet als nosocomiaal beschouwd wordt: gedocumenteerd door een RX thorax, waarvan niet vermoed wordt dat ze door pneumokokken is veroorzaakt op basis van een gramkleuring van sputum of kweekresultaten zo deze beschikbaar zijn.
 • Kinderen of volwassenen met aanhoudende hoest gedurende minstens 2 weken (= patiënten die als sporadische gevallen van Bordetella pertussis infecties kunnen aanzien worden.)
 • Uitbraken: verschillende gelinkte patïënten met onverklaarbare luchtweginfectie
 • Kinderen of volwassenen met meningitis/encephalitis waarvan niet vermoed wordt dat ze door meningokokken, S. pneumoniae of HSV veroorzaakt wordt
3.b. Criteria voor PCR detectie van Chlamydophila pneumoniae
 • Kinderen of volwassenen bij wie als ambulante of gehospitaliseerde patiënten een pneumonie wordt gediagnosticeerd die niet als nosocomiaal beschouwd wordt:  gedocumenteerd door een RX thorax, waarvan niet vermoed wordt dat ze door pneumokokken is veroorzaakt op basis van een gramkleuring van sputum of kweekresultaten zo deze beschikbaar zijn.
 • Kinderen of volwassenen met aanhoudende hoest gedurende minstens 2 weken (= patiënten die als sporadische gevallen van Bordetella pertussis infecties kunnen aanzien worden.)
 • Uitbraken: verschillende gelinkte patïënten met onverklaarbare luchtweginfectie
 
4.Geschikte monsters voor PCR diagnostiek van Mycoplasma pneumoniae,  Chlamydophila pneumoniae
 
Respiratoir monster (sputum indien beschikbaar of keelwisser), biopt (niet gefixeerd), CSV (enkel M. pneumoniae detectie)
Wissers: katoen, Dacron of Flocked; droog in steriel recipiënt of bij voorkeur in universeel of virus transportmedium
Minimum staalvolume: 0.25 ml
In een steriel recipiënt.
 
5. Transport instructies
5.a. Universitair Ziekenhuis Antwerpen:
 
Alle praktische info in verband met het versturen van stalen is beschikbaar via onze website.
 
5.b. Universitair Ziekenhuis Leuven
 
Alle praktische info in verband met het versturen van stalen is beschikbaar via onze website.
http://www.uzleuven.be/lag/
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
 • Onvoldoende volume
 • Monster niet geschikt voor analyse
 • Incorrect transport/bewaring
 • Onvolledig aanvraagformulier
 • Aanvraag voldoet niet aan de criteria
 
7. Turn around time en analysefrekwentie
Analysefrekwentie:
PCR-detectie M. pneumoniae in CSV: dagelijks
UZA: PCR-detectie M. pneumoniae, C. pneumoniae in respiratoir monster: 3x per week
UZ Leuven: M. pneumoniae en C. pneumoniae : 2x per week
Turn around time:
PCR-detectie M. pneumoniae in CSV: 2 werkdagen
PCR-detectie M. pneumoniae, C. pneumoniae in respiratoir monster: 2 werkdagen
Antwoordtijd: minder dan 1 werkdag
 
8. Rapportering van testresultaten
Hoe: mail of fax naar keuze van de aanvrager.

 

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 5.0
Gemaakt om 28-3-2012 15:46 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 15-9-2021 15:17 door Klamer, Sofieke