Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Seroneutralisatietest rabiës virus, RFFIT

Info

1. Beschrijving van de test
Specificaties:
Serumneutralisatie met behulp van de RFFIT-methode voor titerbepaling van de antilichamen tegen het rabiësvirus.
Deze test kan zowel worden uitgevoerd voor de controle van vaccin immuniteit, als in het kader van een ante-mortemdiagnose bij een klinisch verdachte patiënt.
Na preventieve of curatieve rabiës vaccinatie, kan deze test gebruikt worden om de vaccinatiestatus van een patiënt na te gaan.
In het kader van een diagnostiek, heeft een serologie maar een beperkte gevoeligheid aangezien een seroconversie niet plaatsvindt bij elke besmette patiënt. Voor deze test moeten er gepaarde serumstalen worden opgestuurd die werden afgenomen met een interval van 7 tot 10 dagen. Beide bloedafnames moeten gebeuren voor rabiës immunoglobulinen en/of vaccin wordt toegediend.
 
Resultaten :
Kwantitatieve test.
Titer van neutraliserende antilichamen uitgedrukt in Internationale Eenheden (IE)/ml.
In geval van diagnostiek: Een titerstijging tussen de eerste bloedafname en de tweede is indicatief voor een infectie met het rabiësvirus.
 
In geval van vaccincontrole: Een titer van 0.5 IE/ml of hoger is indicatief voor een immuunrespons tegen het vaccin.
1.      Voor de controle van de immuniteit na preventieve vaccinatie:
·         < 0,5 IE/ml: geen bescherming
·         ≥ 0,5 IE/ml: priming is succesvol – langdurig boostable
Een minimumtiter van 3 IE/ml is na te streven voor:
-          Personen met hoog risico op blootstelling zoals labomedewerkers rabiës en Lyssavirus en professionelen of amateurs die vaak in contact komen met vleermuizen
-          Personen die binnen de 48u na blootstelling mogelijk niet kunnen behandeld worden met bijkomende boosters (bv. afgelegen gebied)
2.      Voor de controle van de immuniteit na curatieve vaccinatie:
·         < 0,5 IE/ml: geen bescherming, dringend (bijkomende) vaccinatie is aangewezen, eventueel in combinatie met immunoglobulinen
·         0,5 – 2,9 IE/ml: Lage bescherming, booster is aangewezen
·         3 – 10 IE/ml: goede bescherming
·         > 10 IE/ml: zeer goede bescherming
 
Bewaartermijn stalen en termijn waarbinnen hertesten kunnen worden uitgevoerd (indien voldoende staal beschikbaar is): maximum 1 jaar
 
2. Doel van de test 
Titratie van neutraliserende antistoffen tegen het rabiësvirus met de seroneutralisatietest (Rapid Fluorescent Foci Inhibition Test (RFFIT)).
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten 
In geval van diagnostiek: klinische (encefalitis/myelitis) of epidemiologische verdenking
In geval van vaccincontrole: curatieve behandeling (vaccinatie al dan niet aangevuld met behandeling met immunoglobulines) na blootstelling aan een mogelijk geïnfecteerd dier.
 
Controle van vaccinatie immuniteit na een preventieve vaccinatie valt buiten het kader van de activiteiten van het referentiecentrum. In dit geval wordt de test gefactureerd aan de klant (50 euro/test).
 
4. Instructies voor monsters 
Type: Serum, bloed in een steriele serum tube (zonder toevoeging van antistollingsmiddelen). Voor een diagnostiek: gepaarde sera met een interval van 7-10 dagen
 
Bewaring en transport:
·      Na het nemen van de stalen, deze gekoeld bewaren (4°C)
·      Transport gekoeld of bij omgevingstemperatuur
·      In hermetisch afgesloten recipiënt in 3-dubbele verpakking
·      Gepaarde sera dienen gelijktijdig opgestuurd te worden
 
Stabiliteit van het staal: Beneden de 37°C: gegarandeerd gedurende 2 weken
 
Minimale hoeveelheid nodig voor analyse: 0.5 ml (serum), 5 ml (bloed)
 
5. Onaanvaardbare aanvragen 
De test heeft géén diagnostische waarde voor patiënten die blootgesteld werden aan een verdacht dier en die (nog) géén symptomen van rabiës hebben ontwikkeld. Tijdens de incubatieperiode is er immers geen seroconversie. Dergelijke personen dienen zo snel mogelijk behandeld te worden met vaccin en eventueel immunoglobulinen.
 
6. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 7 werkdagen  
Dagen van analyse: M-D-W-D
 
7. Rapportering van testresultaten
·      Opsturen van analyseverslag: binnen maximumtermijn, per post naar aanvragend labo of arts
·      Indien na ontvangst van het staal een niet-conformiteit wordt vastgesteld (bv. gebroken tube, ontoereikend volume, ...) waardoor de test niet kan worden uitgevoerd, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.
 

Nr

1

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 14.0
Gemaakt om 29-3-2012 15:51 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:19 door Klamer, Sofieke