Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Detectie van RNA en genotypering van rabies virus

Info

  
1. Beschrijving van de test  
Specificaties:
Generieke real-time PCR „in house“ (2-step) voor de detectie van RNA van het genus Lyssavirus binnen het kader van een ante- en post-mortem diagnose bij een klinisch verdachte patiënt. Identificatie van de lyssavirus species door sequenering
 
Resultaten :
Kwalitatief
Positief/Negatief – als positief, identificatie van de lyssavirus species
 
Bewaartermijn stalen en termijn waarbinnen hertesten kunnen worden uitgevoerd (indien voldoende staal beschikbaar is): maximum 1 jaar
 
2. Doel van de test 
Detectie van het RNA van het rabiësvirus door generieke real-time PCR„Lyssavirus“ en genotypering door sequenering – diagnose van rabiës bij de mens
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten 
Diagnose van klinisch geval met encefalitis/myelitis
 
4. Instructies voor monsters 
 Type:
Ante-mortem: cerebrospinaal vocht (CSV), speeksel, huidbiopsie (hoofdhuid).Herhaalde staalafnames (alle 3-4 dagen). Afgenomen in steriele tubes.
Post-mortem: zenuwweefsel (hersenen) afgenomen in steriel recipiënt
 
Bewaring en transport:
  • Na het nemen van de stalen, deze gekoeld bewaren (4 °C)
  • Snelle verzending van de stalen na afname in een steriel recipiënt (gekoeld)
  • Stalen moeten getransporteerd worden in een driedubbele hermetisch gesloten verpakking, bij voorkeur gekoeld. 
Stabiliteit van het staal:
  • Bij 4°C: 14 dagen
  • Beneden de 37°C: 6 dagen
 
Minimale hoeveelheid nodig voor analyse:
  • CSV, speeksel: 0,5 ml
  • cerebrospinaal vocht, speeksel : 0,5 ml
  • zenuwweefsel: 1 cm³
5. Onaanvaardbare aanvragen
Geen klinische indicaties voor een rabiësvirusinfectie.
  
6. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 7 werkdagen, Genotypering: 15 werkdagen
Dagen van analyse: M-D-W-D-V
 
7. Rapportering van testresultaten
Opsturen van analyseverslag: binnen maximumtermijn, per post naar aanvragend labo of arts.
Indien bij staalontvangst blijkt dat het staal dermate beschadigd is en een verdere analyse onmogelijk is, dan zal de aanvrager worden gecontacteerd en een gestandaardiseerd formulier worden opgestuurd (in plaats van een rapport).
 
 
 

Nr

3

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 11.0
Gemaakt om 29-3-2012 15:47 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:21 door Klamer, Sofieke