Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Rabies virus

:

Testaanvragen: Detectie van het nucleocapsid antigen bij rabies virus

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Detectie van het nucleocapsid antigen bij rabies virus

Info

 

1. Beschrijving van de test 
Specificaties
De test kan uitgevoerd worden binnen het kader van een post-mortemdiagnose bij een klinisch verdachte patiënt op basis van zenuwweefsel (hersenen).

Resultaten:
positief/negatief/onbepaald
Indien twijfelachtig:  PCR als confirmatietest
 
Bewaartermijn stalen en termijn waarbinnen hertesten kunnen worden uitgevoerd (indien voldoende staal beschikbaar is): maximum 1 jaar
 
2. Doel van de test 
Detectie van het nucleocapsid antigen van het rabiësvirus door de directe immunofluorescentietest (FAT: Fluorescent Antibody Test) - diagnose van rabiës bij de mens
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten 
Diagnose van een klinisch geval met encefalitis/myelitis
 
4. Instructies voor monsters 
Type: Post-mortem: zenuwweefsel (hersenen), afgenomen in steriel recipiënt
 
Bewaring en transport:
  • Na het nemen van de stalen, deze gekoeld bewaren (4 °C)
  • Snelle verzending van de stalen (gekoeld)
  • In hermetisch afgesloten recipiënt in 3-dubbele verpakking
 Stabiliteit van het staal:  Beneden de 37 °C: gegarandeerd gedurende 1 week
 
Minimale hoeveelheid nodig voor de analyse: 1 cm3
  
5. Onaanvaardbare aanvragen
Geen klinische indicaties voor een rabiësvirusinfectie.
 
6. Turn around time (en de frequentie van analyse) 
Doorlooptijd: 8 werkdagen
Dagen van analyse: M-D-W-D-V
 
7. Rapportering van testresultaten
Opsturen van analyseverslag: binnen maximumtermijn, per post naar aanvragend labo of arts.
Indien bij staalontvangst blijkt dat het staal dermate beschadigd is en een verdere analyse onmogelijk is, dan zal de aanvrager worden gecontacteerd en een gestandaardiseerd formulier worden opgestuurd (in plaats van een rapport).
 
 

 

 

 

Nr

2

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 12.0
Gemaakt om 29-3-2012 15:43 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:20 door Klamer, Sofieke