Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Bepaling van Norovirus genotypes en varianten

Info

 

1. Beschrijving van de test
Om het Norovirus genotype (en variant) te bepalen wordt het capside en de RNA-polymerase regio gesekweneerd. Nadien worden de sequenties geüpload in een internationale database (Noronet) om het genotype en varianttype te bepalen.
 
2. Doel van de test
Surveillance van Norovirus.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
In het geval van een gastro-enteritis uitbraak en wanneer de geanalyseerde stalen een negatieve bacteriële kweek opleveren. Wanneer Norovirus wordt gedetecteerd door een perifeer klinisch laboratorium kunnen de stalen (faeces, braaksel, omgevingsstalen) worden doorgestuurd naar het NRC in het kader van de surveillance activiteit.
Wanneer de diagnostiek is uitgevoerd door het klinisch laboratorium wordt deze bevestigd door het NRC Norovirus in de volgende gevallen:
  • het genotype van Norovirus is niet gekend
  • de Ct waarde is niet gekend (Ct<30 is vereist)
  • het klinisch laboratorium heeft een immunologische test gebruikt voor de diagnostiek van Norovirus
In kader van surveillance wordt er minstens één staal (Ct<30) per uitbraak getypeerd.
 
4. Instructies voor monsters
Staalafname: uitwerpselen (1 g), braaksel (5 ml), omgevingsstaal (swab) of cDNA/RNA (40 µl).
 
Bewaarcondities: gekoeld (maximaal 14 dagen) (cDNA/RNA opgeslagen bij -20 ° C)
5. Instructies voor het vervoer
Transport condities: kamertemperatuur (maximaal 18 dagen)
Een aanvraagformulier als het NRC het transportmedium/containers moet leveren.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
  • Ongepast of ontoereikend staal
  • Onjuiste vervoer- of bewaarcondities
  • Aanvraagformulier niet volledig ingevuld

7. Turn around time (en de frequentie van analyse)

Analysen worden 1x per maand uitgevoerd.

 

8. Rapportering van de testresultaten

Een individueel beproevingsverslag kan op vraag bekomen worden In dit geval wordt het beproevingsverslag verstuurd per post of per e-mail.

De gegevens op jaarbasis worden weergegeven in het jaarverslag.

Indien geen sekwentie wordt bekomen (gevoeligheid), wordt dit als 'no sequence' gerapporteerd.

 

 

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 10.0
Gemaakt om 28-3-2012 14:09 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 8-5-2018 17:28 door Muyldermans, Gaetan