Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Detectie van Norovirus

Info

 

1. Beschrijving van de test
Norovirus GI-GII wordt door real-time reverse-transcriptase PCR gedetecteerd
Resultaten: kwalitatief (aanwezig/afwezig)
 
2. Doel van de test
Diagnose of bevestiging van diagnose van Norovirus
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
In kader van een gastro-enteritis uitbraak en wanneer de geanalyseerde stalen een negatieve bacteriële kweek opleveren. Per uitbraak worden er maximaal 5 stalen geanalyseerd. Wanneer deze negatief resulteren in de PCR worden bijkomende stalen geanalyseerd.

 

4. Instructies voor monsters
Staalafname: stoelgang (1 g), braaksel (5 ml), omgevingsstaal (swab)
Bewaarcondities: gekoeld (maximaal 14 dagen)
 
5. Instructies voor het transport
Transportcondities: kamertemperatuur (maximaal 18 dagen)
Een bestelformulier toevoegen als het NRC het transportmedium/containers moet leveren
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
  • Ongepast of ontoereikend staal
  • Onjuiste vervoer- of bewaarcondities
  • Aanvraagformulier niet volledig ingevuld

7. Turn around time (en de frequentie van analyse)

  • Doorlooptijd: 7 werkdagen
  • Analyses kunnen elke dag van de werkweek worden uitgevoer

8. Rapportering van testresultaten

Het resultaten van de Norovirus diagnose wordt meegedeeld per post of per e-mail. Indien bij staalontvangst blijkt dat het staal dermate beschadigd is en een verdere analyse onmogelijk is, dan zal de aanvrager worden gecontacteerd.

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 11.0
Gemaakt om 28-3-2012 14:07 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:14 door Klamer, Sofieke