Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Gevoeligheid van stammen voor antibiotica

Info

1. Beschrijving van de test

Omschrijving:
Bepaling van de antibioticagevoeligheid van Neisseria meningitidis met de E-test methode. Dit is een kwantitatieve methode waarbij op het oppervlak van een agar plaat geënt met een bacteriële stam, een kunststof strip wordt aangebracht met aan de ene zijde een gekende concentratiegradient antibioticum en aan de andere zijde een afleesbare schaal in mg/L. De MIC-waarden (Minimum Inhiberende Concentratie, mg/L) worden rechtstreeks op de strip afgelezen.

Resultaat :
De klinische categorie van antibioticumgevoeligheid van een stam (gevoelig -  intermediair - resistent) wordt bepaald door de MIC-waarden te toetsen aan de CLSI of EU-CAST criteria. 
 
2. Doel van de test
Gevoeligheid van Neisseria meningitidis stammen voor antibiotica.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Gevoeligheidstest voor antibiotica van alle door het NRC bevestigde Neisseria meningitidis stammen geïsoleerd uit een normaal steriele lichaamsvloeistof (lumbaal vocht, bloed, peritoneaal vocht) van patiënten die de symptomen van een acute infectie (meningitis, sepsis, ...)vertonen  (analyse uitgevoerd in het kader an de surveillance van het NRC Neisseria).  
 
4. Instructies voor stalen
Type: De aanvrager stuurt een geïsoleerde en opgezuiverde Neisseria meningitidis stam geënt op een tube transportmedium of petriplaat ter analyse.
 
Minimale hoeveelheid: nvt
 
5. Instructies voor het transport
Om veiligheidsredenen moeten de bodems in een dubbele beschermcontainer verpakt zijn en op kamertemperatuur worden bewaard. Gekoeld transport moet absoluut vermeden worden. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Niet van toepassing. 
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 15 werkdagen
Analysedagen: Elke weekdag ( uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar). 
 
8. Rapportering van testresultaten
Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager.​

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 28-3-2012 13:52 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 14-6-2019 15:07 door Klamer, Sofieke