Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Neisseria meningitidis

:

Testaanvragen: Identificatie en karakterisering van de serogroep van Neisseria meningitidis

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Identificatie en karakterisering van de serogroep van Neisseria meningitidis

Info

1. Beschrijving van de test

Omschrijving:

  • Bevestiging van de identificatie van Neisseria meningitidis via biochemische testen.
  • De bepaling van de serogroep van Neisseria meningitidis  wordt verricht volgens de draagglas agglutinatie methode. 
  • In het geval van een dubbelzinnig resultaat van de identificatie of als de stam niet levensvatbaar is, wordt er een specifieke PCR voor Neisseria meningitidis én voor de verschillende serogroepen uitgevoerd.
Resultaat :
Identificatie en karakterisering van de serogroep van Neisseria meningitidis.
 
2. Doel van de test
Identificatie en karakterisering van de serogroep, het serotype en sero(sub)type van Neisseria meningitidis.
  
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Identificatie en karakterisering van de serogroep van alle Neisseria meningitidis stammen geïsoleerd uit een normaal steriele lichaamsvloeistof (lumbaal vocht, bloed, peritoneaal vocht) van patiënten die de symptomen van een acute infectie (meningitis, sepsis, ...) vertonen (analyse uitgevoerd in het kader van de surveillance van het NRC Neisseria). In het geval dat de stam niet bevestigd werd door kweek, mag het staal worden opgestuurd naar het NRC voor moleculaire detectie.
 
4. Instructies voor stalen
Type: De aanvrager stuurt een geïsoleerde en opgezuiverde Neisseria meningitidis stam geënt op een tube transportmedium of petriplaat ter analyse. De aanvrager mag ook een staal van bloed (op EDTA), serum of cerebrospinaal vloeistof aanleveren bij afwezigheid van cultuur.
In het kader van een moleculaire analyse wordt de voorkeur gegeven aan cerebrospinaal vocht.
 
Minimale hoeveelheid: nihil
 
5. Instructies voor het transport
Om veiligheidsredenen moeten de bodems in een dubbele beschermcontainer verpakt zijn en op kamertemperatuur worden bewaard. Gekoeld transport moet absoluut vermeden worden. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Niet van toepassing. 
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 15 werkdagen
Analysedagen: Elke weekdag (uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).
 
8. Rapportering van testresultaten
Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager.​

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 8.0
Gemaakt om 28-3-2012 13:50 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 14-6-2019 15:06 door Klamer, Sofieke