Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Referentiecentra - Referentielaboratoria > Mycosis
 

 Coördinerend labo

 
  
UZ Leuven/KU Leuven
 

 News flash Candida auris

 
Tot nu toe werd in België bij 4 patiënten Candida auris geïsoleerd, bij drie patiënten was dit tijdens de tweede helft van 2019.
 
C. auris vertoont een ongewoon vermogen tot persistentie in de omgeving en in asymptomatische patiënten wat bijgedragen heeft tot uitbraken in verschillende ziekenhuizen. Daarenboven is deze gist potentieel multiresistent. Adequate isolatiemaatregelen zijn belangrijk voor bevestigde klinische gevallen (zie definitief globaal rapport kwaliteitscontrole Sciensano enquête 2018/2).
 
Aanbevelingen Belgische Risk Assessment Group en Nationaal Referentie Centrum
·       Identificeer gisten uit normaal steriele stalen steeds op species niveau. Bij identificatieproblemen kunnen isolaten opgestuurd worden naar het Nationaal Referentiecentrum voor Mycosen (UZ Leuven ou CHULiège).
·       Stuur alle gisten die geïdentificeerd werden als Candida auris naar het NRC voor bevestiging van identificatie en gevoeligheidsbepaling.
·       Stuur alle gisten die geïdentificeerd werden als Candida haemulonii of Candida pseudohaemulonii naar het NRC.
·       Stuur alle gisten op die resistent zijn aan fluconazole (met uitzondering van Candida glabrata en Candida krusei) naar het NRC.
·       Ziekenhuizen die te maken hebben met een uitbraak van C. auris (d.i. twee of meer gevallen met een potentiële link in tijd, plaats, of persoon) worden gevraagd het Outbreak Support Team (OST) te betrekken. Contact kan opgenomen worden via de regionale teams infectieziektenbestrijding.
 

 Testaanvragen

 
  
  
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
 
 
 

 Geassocieerd labo

 
  
Centre Hospitalier Universitaire de Liège