Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Referentiecentra - Referentielaboratoria > Mycosis
 

 Coördinerend labo

 
  
UZ Leuven/KU Leuven
 

 News flash: Start Aspergillus and dermatophytes study

 
​The National Reference Centre for mycosis (UZ Leuven and CHU Liège) has been selected for 
2022 to conduct a prevalence of resistance study

We will study respectively:
- azole resistance in Aspergillus at UZ Leuven and 
- terbinafine resistance in dermatophytes at CHU Liège. 

Both studies are open from Friday, April 1, 2022 until March 31, 2023. 

Both studies will detail our knowledge on the epidemiology and susceptibility of these two important fungal infections. 
More information on the Aspergillus study can be found in the study protocol - Aspergillus.
Specific guidance about definitions for pulmonary aspergillosis are used from Koehler: definitions Koehler - aspergillosis
More practical information can be found in the both study invitations:

We also inform you about the registration forms:
- For the Aspergillus study, a study specific registration form is available: Aanvraagformulier_Study_Aspergillus​
- For the dermatophytes study, the regular request form​ should be used, with special attention to the section 'voor resistentie studie'.

We thank you in advance for your participation!
 

 News flash Candida auris

 
Tot nu toe werd in België bij 4 patiënten Candida auris geïsoleerd, bij drie patiënten was dit tijdens de tweede helft van 2019.
 
C. auris vertoont een ongewoon vermogen tot persistentie in de omgeving en in asymptomatische patiënten wat bijgedragen heeft tot uitbraken in verschillende ziekenhuizen. Daarenboven is deze gist potentieel multiresistent. Adequate isolatiemaatregelen zijn belangrijk voor bevestigde klinische gevallen (zie definitief globaal rapport kwaliteitscontrole Sciensano enquête 2018/2).
 
Aanbevelingen Belgische Risk Assessment Group en Nationaal Referentie Centrum
·       Identificeer gisten uit normaal steriele stalen steeds op species niveau. Bij identificatieproblemen kunnen isolaten opgestuurd worden naar het Nationaal Referentiecentrum voor Mycosen (UZ Leuven ou CHULiège).
·       Stuur alle gisten die geïdentificeerd werden als Candida auris naar het NRC voor bevestiging van identificatie en gevoeligheidsbepaling.
·       Stuur alle gisten die geïdentificeerd werden als Candida haemulonii of Candida pseudohaemulonii naar het NRC.
·       Stuur alle gisten op die resistent zijn aan fluconazole (met uitzondering van Candida glabrata en Candida krusei) naar het NRC.
·       Ziekenhuizen die te maken hebben met een uitbraak van C. auris (d.i. twee of meer gevallen met een potentiële link in tijd, plaats, of persoon) worden gevraagd het Outbreak Support Team (OST) te betrekken. Contact kan opgenomen worden via de regionale teams infectieziektenbestrijding.
 

 Testaanvragen

 
  
  
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
 
 
 

 Geassocieerd labo

 
  
Centre Hospitalier Universitaire de Liège