Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Mycosis

:

Testaanvragen: Bepaling van (1→3)-β-D-glucan in serum (kinetische Fungitell-test)

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Bepaling van (1→3)-β-D-glucan in serum (kinetische Fungitell-test)

Info

Beschrijving van de test
Bepaling van (13)-β-D-glucan in serum (kinetische Fungitell-test)

 

Doel van de test

(13)-β-D-glucan wordt vrijgezet in het serum bij diverse invasieve schimmelinfecties waaronder invasieve Candida infecties, invasieve aspergillose en Pneumocystis jirovecii pneumonie (maar NIET bij een invasieve mucormycose of cryptococcose) en wordt dus aanzien als een ‘panfungale marker’.
De belangrijkste troef van de test is de hoge negatieve predictieve waarde waardoor een negatief resultaat de trigger kan zijn om antifungale (of antibacteriële in geval van PJP) therapie stop te zetten. 
 
Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten
  • Sterk vermoeden van een invasieve fungale infectie waarbij andere diagnostische testen negatief of onbeslist zijn.
  • Vermoeden van een Pneumocystis jirovecii pneumonie bij een patiënt waarbij het niet mogelijk is om een broncho-alveolaire lavage uit te voeren. 
Instructies voor monsters
Test wordt enkel uitgevoerd op serum.
Min. 20 µL serum vereist. 
 
Instructies voor het transport
Verzending: gekoeld (2-8°C).
Bij vertraging in transport het staal invriezen en ingevroren opsturen. 
 
Onaanvaardbare aanvragen
Aanvraagformulier niet volledig ingevuld, niet voldaan aan criteria 
 
Turn around time (en de frequentie van analyse)
Uitvoerfrequentie: 1 x per week 
 
Rapportering van testresultaten
E-mail en/of fax zoals aangewezen door de klant 
 
Facturatie 
Referentiecentrum activiteit

 

Nr

7

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 3.0
Gemaakt om 28-3-2014 17:07 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 28-11-2018 14:05 door Muyldermans, Gaetan