Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Mycobacterium spp.

:

Testaanvragen: Diagnose van latente tuberculose-infectie door IGRA test (Interferon-Gamma-Release-Assay): QuantiFERON-TB Gold Plus (Buiten de activiteit van het referentiecentrum)

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Diagnose van latente tuberculose-infectie door IGRA test (Interferon-Gamma-Release-Assay): QuantiFERON-TB Gold Plus (Buiten de activiteit van het referentiecentrum)

Info

 

1. Beschrijving van de test
Bloedtest om de cellulaire immuniteit tegen tuberculose te evalueren. Deze test laat toe een latent tuberculose aan te tonen maar wordt niet gebruikt in de diagnose van een actieve tuberculose
 
De bij de bloedafname afgenomen lymfocyten worden in vitro door de specifieke antigenen van M.tuberculosis gestimuleerd waardoor ze gamma-interferon aanmaken. De concentratie hiervan wordt gemeten met een ELISA techniek (QuantiFERON). De gebruikte antigenen zijn niet aanwezig bij BCG.
Deze test vervangt niet de tuberculinetest (intradermoreactie of Mantouxtest). In België worden ze slechts aangewezen voor de confirmatie van een positieve of een verdachte tuberculinetest en dit omwille van hun grote specificiteit. Ze worden tevens gebruikt bij personen die met het BCG zijn gevaccineerd.
 
De IGRA test moet enkel worden aangevraagd indien er een behandeling van latente tuberculose voorzien wordt.

Resultaten : Positief of negatief (of onbepaald)
 
2. Doel van de test
Diagnose van latente tuberculose-infectie
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentieactiviteiten
Deze test wordt uitgevoerd buiten het kader van de referentieactiviteiten.
 
4. Instructies betreffende het staal
Type : Bloedafname
 
Het bloed moet worden afgenomen in 4 buisjes met specifieke antigenen voor QuantiFERON (aan te vragen aan het laboratorium)
 
Minimale hoeveelheid: 1 ml bloed per buisje
Het is wenselijk het labo te verwittigen alvorens de stalen opgestuurd worden.
 
5. Instructies voor het transport
De buisjes worden meteen geïncubeerd op 37°C gedurende 16u tot 24u, om ze vervolgens naar het laboratorium op te sturen.
Indien de incubatie niet kan gebeuren in het labo van afname, moet het staal ons zonder fout bereiken binnen de 16u volgend op de staalafname, zodat wij de incubatie kunnen starten.
De bloedtubes dienen opgestuurd te worden bij omgevingstemperatuur en mogen in geen enkel geval ingevroren noch in de koelkast geplaatst worden.
 
6. Niet aanvaarde aanvragen
Beschadigd staal, onvoldoende volume of wanneer het staal is uitgelopen in de verpakking.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 10 werkdagen
Analysedagen: DO-VR (of een andere dag bij voorafgaand akkoord met het laboratorium)
Dagen van ontvangst :
Ontvanst van stalen die niet in cultuur werden gebracht in het laboratorium van afname: MA-DI-WO-DO
Ontvanst van stalen die in cultuur werden gebracht in het laboratorium van afname: MA-DI-WO-DO-VR
 
8. Rapportering van testresultaten
  • Een analyserapport wordt verstuurd voor elke analyseaanvraag
  • Indien het staal bij ontvangst zodanig beschadigd is dat de analyse niet kan uitgevoerd worden, zal de aanvrager gecontacteerd worden en zal een standaard formulier verstuurd worden (in plaats van een analyse rapport).

nr

8

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 3.0
Gemaakt om 28-9-2017 10:30 door Parmentier, Sofie
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:08 door Klamer, Sofieke