Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Mycobacterium spp.

:

Testaanvragen: Genotypering van de stammen van het Mycobacterium tuberculosis complex

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Genotypering van de stammen van het Mycobacterium tuberculosis complex

Info

 

1. Beschrijving van de test 
Bij genotypering wordt de genetische afdruk van een klinisch isolaat bepaald. Dit is nuttig om het genetische profiel van twee of meer stammen geïsoleerd bij één of verschillende patiënten te kunnen vergelijken.
Het biedt meer bepaald de gelegenheid om na te gaan of een patiënt een terugval van tuberculose of een exogene re-infectie heeft. Het laat tevens toe om een epidemie van tuberculose die verschillende patiënten treft op te sporen evenals een eventuele kruisbesmetting in een laboratorium (besmetting van een staal door het naburige staal tijdens het inzetten van de kweek van een reeks stalen).
 
Er worden twee genotyperingstechnieken in het laboratorium gebruikt:
  • De techniek MIRU-VNTR-24 loci gebeurt door een multiplex-PCR amplificatie van de 24 regio’s van het geanalyseerde genoom, gevolgd door de meting van de lengte van de geamplificeerde fragmenten door middel van een geautomatiseerde capillaire elektroforese.
  • De spoligotyping techniek gebeurt door PCR amplificatie in de DR (direct repeat) genomische regio, gevolgd door een analyse van de geamplificeerde zone door hybridatie met 43 specifieke sonden, gefixeerd op een nitrocellulosemembraan.
    De MIRU-VNTR techniek heeft een groter onderscheidingvermogen dan spoligotyping.
Resultaten:
Bepaling van het genetische profiel van de geanalyseerde stammen. Onderlinge vergelijking van het profiel van verschillende stammen en identificatie van clusters van identieke stammen.
 
2. Doel van de test
  • Genotypering van stammen van het Mycobacterium tuberculosis complex
  • Detectie van een tuberculose-epidemie
  • Bevestiging van intrafamiliale contaminatie of contaminatie in een group van mensen
  • Veschil maken tussen een terugval van tuberculose en een exogene herinfectie
  • Detectie van kruiscontaminatie in het laboratorium (valse positieven).
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Deze test wordt altijd uitgevoerd in het kader van de referentieactiviteit zij het in een epidemiologische context (het opsporen van de transmissiewegen van tuberculose) of bij een vermoeden van kruiscontaminatie in het laboratorium (uitsluiten van vals positieve resultaten of het uitsluiten van patiënten die foutief als tuberculeus werden aanzien).
 
4. Instructies betreffende het staal
Type: Cultuur van het Mycobacterium tuberculosis complex op een vast of in een vloeibaar specifiek milieu
Minimale hoeveelheid: 3-5 ml of 1 cultuurbuis.
 
5. Instructies voor het transport
Transport in een driedubbele verpakking en op kamertemperatuur
De recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Niet aanvaarde aanvragen
Beschadigde cultuur, onvoldoende volume of wanneer de cultuur is uitgelopen in de verpakking.
Gecontamineerde cultuur of cultuur van atypische mycobacteriën.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 30 werkdagen
Analysedagen: 1 keer/week.
 
8. Rapportering van testresultaten
Een analyserapport wordt voor elke analyseaanvraag verstuurd.
In geval van een telephonische aanvraag of per email, zal het rapport via email verzonden worden (of papier op uitdrukkelijk verzoek)
Indien bij receptie het staal zodanig beschadigd is dat de analyse niet kan uitgevoerd worden, zal de aanvrager gecontacteerd worden en zal een standaard formulier verstuurd worden (in plaats van een analyse rapport).

 

nr

7

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 15-4-2012 15:00 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:07 door Klamer, Sofieke