Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Mycobacterium spp.

:

Testaanvragen: Moleculaire detectie van antibioticaresistentie in Mycobacterium tuberculosis

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Moleculaire detectie van antibioticaresistentie in Mycobacterium tuberculosis

Info

 

1. Beschrijving van de test  
Gebruik van verschillende moleculaire technieken om de eventuele aanwezigheid op te sporen van genmutaties die verantwoordelijk zijn voor resistentie tegen tuberculostatica.
Wij gebruiken:
 • een specifieke multiplex PCR die de volgende mutaties detecteert: S315T van het katG gen en C-15T van de genpromotor inhA (mutaties die het frequentst betrokken zijn bij de resistentie tegen isoniazide)
 • een PCR gevolgd door een sequentieanalyse van de regio van het rpoB gen waarvan de mutaties resistentie tegen rifampicine veroorzaken
 • de kit INNO-LiPA Rif.TB (Innogenetics): voor het opsporen van de voornaamste mutaties van het rpoB gen die verantwoordelijk zijn voor de resistentie tegen rifampicine
 • de kit GenoType MTBDRplus (Hain): voor het opsporen van de voornaamste mutaties van de genen katG, inhA en rpoB verantwoordelijk voor de resistentie tegen respectievelijk isoniazide en rifampicine
 •  de kit GenoType MTBDRsl (Hain): voor het opsporen van de voornaamste mutaties van de genen embB, gyrA en rrs die resistentie veroorzaken tegen respectievelijk ethambutol, fluorochinolonen en streptomycine-amikacine- capreomycine.
  Er moet worden gepreciseerd dat alle antibioticaresistente stammen niet noodzakelijk mutaties in het overeenstemmende resistentiegen vertonen.
Resultaten:
Aan- of afwezigheid van specifieke mutaties geassocieerd met de resistentie tegen bepaalde tuberculostatica.
 
2. Doel van de test
Opsporen van specifieke genmutaties die aan de  M. tuberculosis complex stammen resistentie verlenen tegen bepaalde tuberculostatica (voornamelijk isoniazide en rifampicine).
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentieactiviteiten.
 • Bevestiging van de fenotypische resistentie.
 • Dringende diagnose van resistentie tegen antibiotica in geval van zwaar vermoeden van multiresistentie.
 • Het resultaat moet altijd later bevestigd worden door de bacteriologische techniek.
 • Surveillance van resistentie. 
4. Instructies betreffende het staal
Type:
Cultuur van mycobacteriën in vloeibaar of op vast specifiek milieu of DNA afkomstig van klinische monsters die positief zijn bij het rechtstreekse onderzoek (zuur- en alcoholresistente bacillen)
 
Minimale hoeveelheid:
 • Cultuur: 3-5 ml of 1 buis (vast milieu);
 • DNA-extract: 80-100 µl
5. Instructies voor het transport
Transport in een driedubbele verpakking en op kamertemperatuur. De ervaring heeft aangetoond dat het verzenden bij kamertemperatuur geen impact heeft op de kwaliteit van de kweek of het DNA extract.
De recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Niet aanvaarde aanvragen
Beschadigd staal, onvoldoende volume of wanneer het staal is uitgelopen in de verpakking.
Cultuur of DNA van atypische mycobacteriën.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 21 werkdagen
Analysedagen: MA-DI-WO-DO-VR.
 
8. Rapportering van testresultaten
 • Een analyserapport wordt voor elke analyseaanvraag verstuurd.
 • Indien de analyse uitgevoerd wordt in het kader van een surveillance activiteit van de antibiotica resistentie, zal een opmerking toegevoegd worden bij het verzenden van het rapport naar het oorspronkelijk laboratorium (zonder expliciete vraag voor deze supplementaire analyse).
 • Indien bij receptie het staal zodanig beschadigd is dat de analyse niet kan uitgevoerd worden, zal de aanvrager gecontacteerd worden en zal een standaard formulier verstuurd worden (in plaats van een analyse rapport).

 

nr

5

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 15-4-2012 14:59 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:05 door Klamer, Sofieke