Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Mycobacterium spp.

:

Testaanvragen: Antibioticagevoeligheidstest voor atypische mycobacteriën

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Antibioticagevoeligheidstest voor atypische mycobacteriën

Info

 

1. Beschrijving van de test
De gevoeligheidstest van de mycobacteriën die TRAAG GROEIEN wordt uitgevoerd op een vast milieu volgens de proportietechniek van Canetti. De geteste antibiotica variëren in functie van de geïsoleerde mycobacteriële species. Het gaat in het algemeen om isoniazide, rifampicine, ethambutol, ofloxacine (of ciprofloxacine), amikacine, rifabutine en clarithromycine. Het enten van het antibiogram vereist in eerste instantie een mycobacterie geïsoleerd op een vaste voedingsbodem, wat meerdere weken kan duren. Het uitvoeren van de analyse kan gemakkelijk 2 of 3 maanden in beslag nemen. 
De gevoeligheidstest van mycobacteriën die SNEL GROEIEN gebeurt met microdilutieplaatjes door middel van de bepaling van de MIC (minimale inhibitorische concentratie) van meerdere antibiotica (commerciële test Sensititre). 
Er moet echter worden opgemerkt dat deze technieken nooit werden gevalideerd voor de atypische mycobacteriën (in tegenstelling tot M. tuberculosis) en dat er nooit werd bewezen dat de in vitro resistentieresultaten wel degelijk overeenstemmen met een in vivo gebrek aan activiteit van het antibioticum. De resultaten van deze gevoeligheidstests moeten dus met enig voorbehoud worden geïnterpreteerd. Het is raadzaam om de patiënt te behandelen met een empirische combinatie van antibiotica zonder de resultaten van het antibiogram af te wachten.
Anderzijds, gezien het ubiquitaire karakter van de atypische mycobacteriën - die als opportunistische bacteriën moeten beschouwd worden - is het nuttig om zich ervan te vergewissen dat de geïsoleerde mycobacterie klinisch significant is alvorens te beslissen over de behandeling van de patiënt. De criteria aanbevolen door de American Thoracic Society zijn de volgende: isolatie in een cultuur van dezelfde mycobacteriële species in minstens 2 verschillende respiratoire stalen. Anderzijds volstaat het de kiem te isoleren door een kweek uit een enkele transbronchiale of pulmonaire biopsie met karakteristieke mycobacteriële histopathologie, evenals de isolatie uit een site die normaal als steriel wordt aanzien (bijvoorbeeld bloed, CSV, sommige weefsels, …).
Resultaten:
S (gevoelig) voor of R (resistent) tegen de geteste antibiotica
Voor de mycobacteriën die snel groeien: MIC-waarde (met of zonder interpretatie van de resistentie volgens de aanbevelingen van het CLSI [Clinical and Laboratory Standards Institute, USA]).
 
2. Doel van de test
  • Confirmatie van het resultaat van een gevoeligheidstest
  • Gevoeligheidstest voor atypische mycobacteriën voor een reeks antibiotica die op deze micro-organismen als actief worden beschouwd. 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
De test zal slechts uitgevoerd worden op mycobacteriën die klinisch relevant zijn of die beschouwd worden als de reële oorzaak van de infectie (gedocumenteerd klinisch geval).
 
4. Instructies betreffende het staal
Type: Zuivere cultuur van mycobacteriën in een vloeibaar of op een vast specifiek milieu.
Minimale hoeveelheid: 3-5 ml of 1 buis (vast milieu).
 
5. Instructies voor het transport
Transport in een driedubbele verpakking en op kamertemperatuur.  De ervaring heeft aangetoond dat het verzenden bij kamertemperatuur geen impact heeft op de kwaliteit van de kweek of het DNA extract.
De recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Niet aanvaarde aanvragen
Beschadigde cultuur, onvoldoende volume of wanneer de cultuur is uitgelopen in de verpakking.
Cultuur gecontamineerd of cultuur van een niet pathogene mycobacteriële species.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 90 werkdagen
Analysedagen: MA-DI-WO-DO-VR.
 
8. Rapportering van testresultaten
Een analyserapport wordt voor elke analyseaanvraag verstuurd.
Indien bij receptie het staal zodanig beschadigd is dat de analyse niet kan uitgevoerd worden, zal de aanvrager gecontacteerd worden en zal een standaard formulier verstuurd worden (in plaats van een analyse rapport).

 

nr

6

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 6.0
Gemaakt om 15-4-2012 14:58 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:05 door Klamer, Sofieke