Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Antibioticagevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis

Info

 

1. Beschrijving van de test
De techniek is bedoeld om te bepalen of het aandeel van de antibioticaresistente bacillen binnen de bacteriële populatie van het klinische isolaat ≥ 1% is (of 10% voor pyrazinamide). In dat geval wordt de stam als resistent tegen het antibioticum beschouwd. Dit betekent dat wanneer een patiënt dit antibioticum krijgt toegediend, het niet werkzaam zal zijn op de betreffende stam. Deze component moet dus in het behandelingsschema vervangen worden door een ander antibioticum. 
De bepaling gebeurt met BACTECTM MGITTM 960 die een fluorimetrische meting maakt van de groei van de mycobacteriën in een vloeibaar milieu, al dan niet in aanwezigheid van het geteste antibioticum. De kritische concentratie van het antibioticum in een cultuurbuisje is zo berekend dat de resultaten van de gemeten in vitro resistentie overeenstemmen met een echte in vivo resistentie van de stam tegen het antibioticum.
 
Resultaten:
R (resistent) of S (gevoelig) voor de geteste antibiotica.
De eerstelijnsantibiotica zijn isoniazide, rifampicine, ethambutol en pyrizinamide (IREZ). In geval van multiresistentie (resistentie tegen isoniazide en rifampicine) of in geval van medicamenteuse intolerantie zal de gevoeligheid van de stam worden getest tegen de antibiotica van de tweede lijn te weten rifabutine, de chinolonen (ofloxacine en moxifloxacine), amikacin, capreomycine en eventueel streptomycine, PAS, ethionamide en linezolid.
 
2. Doel van de test
Bepaling van antibioticagevoeligheid van M. tuberculosis. 
Gevoeligheidstest of antibiogram van Mycobacterium tuberculosis wordt eerst uitgevoerd voor de vier eerstelijnsantibiotica IREZ. In geval van resistentie van de stam tegen 0,1 µg/ml isoniazide zal de gevoeligheid ervan aan 0,4 µg/ml worden getest om te weten of het klinische isolaat een laag of hoog resistentieniveau tegen isoniazide heeft. Een laag resistentieniveau tegen dit antibioticum rechtvaardigt niet dat het uit de standaardbehandeling wordt verwijderd.
De gevoeligheidstest tegenover de tweedelijnsantibiotica wordt uitgevoerd in geval van een multiresistente stam of op speciaal verzoek.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten. 
Confirmatie van de resistentie tegen de antibiotica van de eerste lijn.
Bepalen van de gevoeligheid voor de antibiotica van de tweede lijn.
 
4. Instructies betreffende het staal
Type: Zuivere cultuur van het Mycobacterium tuberculosis complex in een vloeibaar of op een vast specifiek milieu
Minimale hoeveelheid: 3-5 ml of 1 buis (vast milieu).
 
5. Instructies voor het transport
Transport in een driedubbele verpakking en op kamertemperatuur. De ervaring heeft aangetoond dat het verzenden bij kamertemperatuur geen impact heeft op de kwaliteit van de kweek of het DNA extract.
De recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Beschadigde cultuur, onvoldoende volume of wanneer de cultuur is uitgelopen in de verpakking.
Gecontamineerde cultuur of cultuur van atypische mycobacterie.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 28 werkdagen
Analysedagen: MA-DI-WO-DO-VR
 
8. Rapportering van testresultaten
Een analyserapport wordt voor elke analyseaanvraag verstuurd.
Indien bij receptie het staal zodanig beschadigd is dat de analyse niet kan uitgevoerd worden, zal de aanvrager gecontacteerd worden en zal een standaard formulier verstuurd worden (in plaats van een analyse rapport).

 

nr

4

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 15-4-2012 14:57 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:06 door Klamer, Sofieke