Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Mycobacterium spp.

:

Testaanvragen: Onderscheid tussen de Mycobacterium tuberculosis complex species

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Onderscheid tussen de  Mycobacterium tuberculosis complex species

Info

 

1. Beschrijving van de test  
Gebruik van PCRs die het mogelijk maken om de aan- of afwezigheid van deletieregio’s (DRs) die karakteristiek zijn om bepaalde  M. tuberculosis complex species te detecteren.
 
of
 
Gebruik van de GenoType MTBC (Hain) kit waarmee het onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende  M. tuberculosis complex species. Deze kit is gebaseerd op de amplificatie door PCR van de regio coderend voor gyrB, gevolgd door een hybridatie van het amplicon op species specifieke sonden die gefixeerd zijn op een nitrocellulosestrip.

Resultaten:Identificatie van de mycobacteriële species (behorend tot het M. tuberculosis complex). 

 

2. Doel van de test
Specifieke identificatie van de verschillende Mycobacterium tuberculosis complex species.
De mycobacteriën van het Mycobacterium tuberculosis complex zijn M. tuberculosis, M. africanum, M.Canetti, M. bovis, M. bovis BCG, M. caprae, M. microti en M. pinnipedii.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentieactiviteiten.
Voorafgaandelijke identificatie van het M.tuberculosis complex in de cultuur. Speciale aanvraag voor de juiste identificatie van een species binnen het complex en dit in het belang van de patiënt of van de volksgezondheid. 
 
4. Instructies betreffende het staal
Type: Cultuur van mycobacteriën in een vloeibaar of op een vast specifiek milieu (zuur- en alcoholbestendige bacillen).
Minimale hoeveelheid: 3-5 ml of 1 buis (vast milieu).
 
5. Instructies voor het transport
Transport in een driedubbele verpakking en op kamertemperatuur. De ervaring heeft aangetoond dat het verzenden bij kamertemperatuur geen impact heeft op de kwaliteit van de kweek of het DNA extract.
De recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.
 

6. Niet aanvaarde aanvragen

Beschadigde cultuur, onvoldoende volume of wanneer de cultuur is uitgelopen in de verpakking.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: uitgevoerd voor surveillance

Analysedagen: 1 keer/week.

 
8. Rapportering van testresultaten
  • Een analyserapport wordt voor elke analyseaanvraag verstuurd.
  • Indien de analyse uitgevoerd wordt in het kader van een surveillance en het resultaat relevant is voor de behandeling van de patiënt, zal zelfs zonder vraag van het oorspronkelijk laboratorium toch een rapport verzonden worden.
  • Indien bij receptie het staal zodanig beschadigd is dat de analyse niet kan uitgevoerd worden, zal de aanvrager gecontacteerd worden en zal een standaard formulier verstuurd worden (in plaats van een analyse rapport).

nr

2

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 8.0
Gemaakt om 15-4-2012 14:51 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:03 door Klamer, Sofieke