Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Measles, mumps and rubellavirus

:

Testaanvragen: Rubella: Serologie, IgG, lab-confirmatie van een klinisch geval of uitbraak

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Rubella: Serologie, IgG, lab-confirmatie van een klinisch geval of uitbraak

Info

1. Beschrijving van de test
SpecificatiesRubella IgG ELISA
 
Resultaten:
 • Kwalitatief (serum) en kwantitatief (serum).
 • Positief/Negatief/grijze zone.
 • Titer: IU/ml
 • In geval van grijze zone, zal een tweede staal worden gevraagd.
 2. Doel van de test
Opsporing van IgG gericht tegen het rubellavirus door ELISA.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten. 
 • Aantonen van een seroconversie (4x verhoging titer ts eerste en tweede controlestaal) in geval van recente rubella infectie
 • Bevestigen van een dubieus verkregen resultaat (grijze zone of zwak positief tijdens eerstelijnsscreening door ander perifeer labo)
 • Deze test wordt uitgevoerd voorafgaand aan rubella IgG aviditeit en rubella IgG confirmatie door recomblot
 
 • Meten van immuniteit tegen het rubellavirus in het kader van een actieve uitbraak
 • IgG aantoonbaar vanaf 7 dagen na het uitbreken van de huiduitslag met maximale respons vanaf 3-4 weken na infectie of vaccinatie.
 • IgG blijft in principe jaren tot levenslang aantoonbaar na vaccinatie of infectie. 
 
4. Instructies voor stalen
Type:
 • Serum
 • Staalafname minimaal 7 dagen na het uitbreken van de rash
Omstandigheden voor het bewaren: 
Bewaar de stalen bij 4°C voor verzending.
 
Stabiliteit van het staal
De stalen zijn stabiel gedurende 14 dagen bij ≤ 37°C
 
Minimale hoeveelheid nodig voor analyse: 0,5 ml
 
5. Instructies voor het transport
Verstuur in een drievoudige verpakking bij kamertemperatuur.
De container moet hermetisch worden afgesloten.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen 
Eerstelijnstest bij afwezigheid van typische rubellasymptomen: analyse in het kader van nomenclatuur RIZIV.
Screening in het kader van zwangerschap zonder klinische indicaties rubellavirusinfectie: analyse in het kader van nomenclatuur RIZIV.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 4 werkdagen
Dagen van analyse: M-D-W-D-V
 
8. Rapportering van testresultaten 
 • Opsturen van analyseverslag: binnen maximumtermijn, per post/fax/mail naar aanvragend labo of arts. 
 • Indien bij staalontvangst blijkt dat het staal dermate beschadigd is dat een verdere analyse onmogelijk is, dan zal de aanvrager worden gecontacteerd en een gestandaardiseerd formulier worden opgestuurd (in plaats van een rapport).

nr

10

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 4.0
Gemaakt om 25-8-2020 14:00 door Klamer, Sofieke
Laatst gewijzigd op 25-8-2020 15:29 door Klamer, Sofieke