Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Listeria monocytogenes

:

Testaanvragen: Moleculaire subtypering van Listeria monocytogenes door PFGE en MLST

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Moleculaire subtypering van Listeria monocytogenes door PFGE en MLST

Info

 

1. Beschrijving van de test
Omschrijving:
  • PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis) wordt verricht volgens de methode van PulseNet (ECDC).
  • MLST (Multilocus Sequence Type) wordt verricht volgens de methode van Ragon: Het “sequence type” (ST) en “clonal complex” (CC) worden bepaald aan de hand van 7 housekeeping genen, waarbij de sequenties on-line worden getoetst aan een database (Institut Pasteur, Paris).
  • cgMLST (core genome MLST): De sequentie van een reeks “kern genoom”-genen wordt bekomen via 'Whole genome sequencing' en vergeleken met een online databank (Institute Pasteur, Paris).
Resultaat :
Het bekomen profiel staat toe om de stammen te vergelijken met andere stammen en de bron van contaminatie te onderzoeken.
 
2. Doel van de test
Moleculaire subtypering van Listeria monocytogenes door Pulsed Field Gel Electrophoresis en (core genome) Multiple-Locus Sequence Typing.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Moleculaire subtypering van alle Listeria monocytogenes stammen (bevestigd door het NRC) geïoleerd uit patiënten die symptomen van een listeriose vertonen (analyse uitgevoerd in het kader van de surveillance van het NRC Listeria).
 
4. Instructies voor stalen
Type: Geïsoleerde stammen Listeria op een transportbodem of een ander vast medium. Exceptioneel, kan ook een DNA-extract van het staal opgestuurd worden. 
Minimale hoeveelheid: nvt
 
5. Instructies voor het transport
De stam wordt opgestuurd op kamertemperatuur en moet om veiligheidsredenen in een dubbele beschermcontainer verpakt zijn. Deze container moet hermetisch afgesloten zijn.​
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Niet van toepassing 
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd : 20 werkdagen 
Analysedagen: Elke weekdag ( uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).
 
8. Rapportering van testresultaten
Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager. 

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 4.0
Gemaakt om 26-3-2012 11:38 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 7-6-2019 15:07 door Klamer, Sofieke