Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Listeria monocytogenes

:

Testaanvragen: Gevoeligheid van Listeria monocytogenes stammen voor antibiotica

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Gevoeligheid van Listeria monocytogenes stammen voor antibiotica

Info

 

1. Beschrijving van de test

Omschrijving:

Bepaling van de antibioticumgevoeligheid van Listeria via de E-test methode. Dit is een kwantitatieve methode waarbij op het oppervlak van een agar plaat geënt met een bacteriële stam, een kunststof strip wordt aangebracht met aan de ene zijde een gekende concentratiegradient antibioticum en aan de andere zijde een afleesbare schaal in mg/L. De MIC-waarden (Minimum Inhiberende Concentratie, mg/L) worden rechtstreeks op de strip afgelezen.

Resultaat :
De klinische categorie van anticioticumgevoeligheid van een stam (gevoelig -  intermediair - resistent) wordt bepaald door de MIC-waarden te toetsen aan de CLSI of EU-CAST criteria.
 
2. Doel van de test
Gevoeligheid van Listeria monocytogenes stammen voor antibiotica.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Gevoeligheid voor antibiotica van alle Listeria monocytogenes stammen (bevestigd door het NRC) geïsoleerd uit patienten die symptomen van een listeriose vertonen (analyse uitgevoerd in het kader van de surveillance van het NRC Listeria).
  
4. Instructies voor monsters
Type: Geïsoleerde stammen Listeria op een transportbodem of een ander vast medium.
Minimale hoeveelheid: nvt
 
5. Instructies voor het transport
De stam wordt opgestuurd op kamertemperatuur en moet om veiligheidsredenen in een dubbele beschermcontainer verpakt zijn. Deze container moet hermetisch afgesloten zijn.
  
6. Onaanvaardbare aanvragen
Niet van toepassing. 
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 15 werkdagen 
Analysedagen: Elke weekdag ( uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).
 
8. Rapportering van testresultaten
Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager. 

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 5.0
Gemaakt om 26-3-2012 11:37 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 7-6-2019 15:00 door Klamer, Sofieke