Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Identificatie en typering van isolaten (niet aangerekend)

Info

 

1. Beschrijving van de test
Isolaten worden geïdentificeerd door MALDI-TOF MS. Niet alle Legionella species worden met dit systeem geïdentificeerd vermits de Bruker database nog niet volledig is met alle referentie spectra. Indien identificatie met MALDI-TOF-MS niet mogelijk is, kunnen gaschromatographie, biochemische testen, en indien noodzakelijk mip gen sequencing gebruikt worden voor identificatie.

 

We gebruiken een latex agglutinatietest voor serotypering en confirmatie van identificatie van klinische en omgevings isolaten. Deze latex agglutinatietest laat aparte identificatie van L. pneumophila serogroep 1, serogroepen 2-15 en vaak geïsoleerd legionella species toe.
 
EWGLI-sequence gebaseerde typering wordt uitgevoerd op klinische Legionella pneumophila serogroep 1 isolaten, maar is ook mogelijk op andere serotypes. In geval van een uitbraak van frequente SBT (sequence based typing) typen kan PFGE worden gebruikt voor discriminatie van stammen.
 
2. Doel van de test
Bevestiging van de diagnose en uitbraak onderzoek.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
  • Alle humane isolaten worden geaccepteerd. We gebruiken de stammen voor het epidemiologisch onderzoek bij een uitbraak.
  • Stammen geïsoleerd uit de omgeving als onderdeel van een onderzoek bij uitbraak. Buiten de epidemiologische onderzoeken rond één of meerdere gevallen wordt de test gefactureerd
 
4. Instructies voor het staal
  • Reinculturen op BCYE (buffered charcoal yeast-extact) medium
  • Bewaarcondities: 2-5°C
 
5. Instructies voor het transport
  • Transportcondities: kamertemperatuur (< 1 dag)
  • Op aanvraag van het verwijzend laboratorium kan speciaal transport medium voor Legionella worden verstrekt.
 
6. Onaanvaardbare aanvraag
Stalen worden niet verwerkt als het aanvraagformulier niet volledig ingevuld is.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Tests worden niet uitgevoerd tijdens het weekend.
Identificatie en serotypering: mediaan: 1 week. Maximaal: 14 dagen.
SBT (sequence based typing) typering: 15 werkdagen (in geval van uitbraak en/of als vergelijking met omgevings stammen mogelijk is).
 
8. Rapportering van de testresultaten
  • Per fax en post: in geval van positief resultaat
  • Per post: in geval van een negatief resultaat
 

 

Nr

5

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 8.0
Gemaakt om 27-3-2012 12:24 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 11-8-2015 15:10 door Muyldermans, Gaetan