Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Legionella pneumophila

:

Testaanvragen: Legionella serologie (aan de aanvrager aangerekend, behalve uitzonderingen vermeld in punt 3)

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Legionella serologie (aan de aanvrager aangerekend, behalve uitzonderingen vermeld in punt 3)

Info

 

1. Beschrijving van de test

Indirecte immunofluorescentie test. Patiënten serum wordt toegevoegd aan heat-geïnactiveerde bacteriën (L. pneumophila serogroepen 1-14) gefixeerd op dragers. Antilichamen in het serum binden met deze antigenen. Deze antigeen-antilichaam-complexen worden gevisualiseerd door toevoeging van FITC-geconjugeerd globuline.

2. Doel van de test

Diagnose en/of bevestiging van de diagnose. Serologische diagnose is best te gebruiken voor epidemiologische studies en niet in een klinische setting vanwege de retrospectieve aard van de serologische diagnose. De seroconversie analyse vereist weken tot maanden na infectie, met slechts ongeveer 50% seroconversie na 2 weken. Acuut-fase serum moet in parallel getest worden met convalescente sera (4 weken, 8 weken en 12 weken) voor het opsporen van een seroconversie.

3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten
  • Onderzoek bij uitbraak, in samenwerking met de gezondheidsinspectie of het WIV-ISP
  • Bevestiging van positieve L. pneumophila PCR met negatieve Legionella cultuur en negatieve urine antigeentest (na contact met het NRC).
 
4. Instructies voor het staal
  • Serum: 1 ml
  • Bewaarcondities: 3 dagen bij 2-8°C; -20°C
 
5. Instructies voor het transport
  • Transport condities: < 1 dag
  • Specificaties van transportmedium: niet van toepassing
  • Containers zullen niet worden verstrekt door het NRC
 
6. Onaanvaardbare aanvraag
  • Stalen worden niet verwerkt als het aanvraagformulier niet volledig ingevuld is.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
4 dagen. Maximaal 1 week.
 
8. Rapportering van de testresultaten
  • Per post

 

Nr

4

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 9.0
Gemaakt om 27-3-2012 12:20 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 11-8-2015 15:11 door Muyldermans, Gaetan