Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Legionella pneumophila

:

Testaanvragen: Detectie van Legionella pneumophila door PCR op klinische stalen (zonder facturatie)

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Detectie van Legionella pneumophila door PCR op klinische stalen (zonder facturatie)

Info

 

1. Beschrijving van de test
Legionella pneumophila worden door real-time PCR gedetecteerd op respiratoire stalen. Het doelwit gen is het mip-gen.

 

2. Doel van de test

Diagnose. Moleculaire testen laten een snelle diagnose van Legionella infecties toe, maar moeten door cultuur worden bevestigd om humane isolaten te verkrijgen en te vergelijken met isolaten uit de omgeving tijdens uitbraak onderzoek. Een cultuur zal worden uitgevoerd op alle stalen waarvoor een PCR wordt aangevraagd.

3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.

 • Stalen kunnen in geval van longontsteking verzonden worden en moeten worden ingediend in de acute fase van infectie, bij voorkeur vóór het begin van antimicrobiële therapie.
 • De controletesten na behandeling worden niet aanvaard omdat de testen niet gebruikt worden om de respons van een patiënt op therapie te bepalen.
 
4. Instructies voor het staal
 • Staalafname: steriele container met schroefdop
 • Sputum: minimum 3 ml
 • Bronchiaal aspiraat: minimum 3 ml
 • Endotracheaal aspiraat: minimum 3 ml
 • Bronchoalveolair lavage (BAL) vloeistof: groot volume, idealiter 25 ml
 • Pleurale vloeistof: minimum 5 ml
 • Long biopt: plaats een stukje weefsel op een steriele gaas kompres bevochtigd met steriele zoutoplossing. Plaats het gaas kompres in een steriele container met een schroefdop.
 • Bloed: er zijn geen betrouwbare methoden voor het recuperen van Legionella uit bloed.
 • Andere specimens: routine moleculaire detectie op andere specimens is niet aangewezen tenzij er een hoog klinisch vermoeden van de ziekte is in deze sites. Contacteer het NRC voor instructies.
Bewaarcondities: 2-5°C. 1 week.
 
5. Instructies voor het transport
 • Transport condities: < 1 dag
 • Specificaties van transportmedium: niet van toepassing
 • Containers zullen niet worden verstrekt door het NRC
 
6. Onaanvaardbare aanvraag
 • Onvoldoende monster: < 1 ml
 • Onjuist transport of bewaring: transport bij kamertemperatuur
 • Stalen worden niet verwerkt als het aanvraagformulier niet volledig ingevuld is.
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Tests worden niet uitgevoerd tijdens het weekend. Median: 24-48 uur. Maximaal: 4 dagen.
 
8. Rapportering van de testresultaten
 • Per fax en post: in geval van positief resultaat
 • Per post: in geval van een negatief resultaat

 

Nr

3

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 8.0
Gemaakt om 27-3-2012 12:16 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 11-8-2015 15:06 door Muyldermans, Gaetan