Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Sequenering HA - Hemaglutinine

Info

 

1. Beschrijving van de test
Sequenering van influenza A en B (hemaglutinine).

2. Doel van de test
Genotypische karakterisering van het hemaglutinine (HA) gen van influenza A en B virussen door sequenering. 
De doelstelling is om mutaties op te sporen die geassocieerd zijn met verschillen in pathogeniciteit en resistentie aan antivirale middelen. 
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten     
Enkel uitgevoerd op PCR-positieve stalen influenza binnen het volgende kader:
 • Ernstige acute ademhalingsinfectie (SARI) met ARDS, ECMO of overlijden
 • Griepsyndroom na inenting tegen de griep (mogelijk geval van "vaccine failure")
 • Suspicie van antivirale resistentie
 • Griepsyndroom na terugkeer uit het buitenland 
 • Surveillance  
4. Instructies voor stalen
Respiratoire stalen : 
 • nasofaryngeale swab, 
 • bronchiaal aspiraat, 
 • bronchoalveolair lavage vocht.
In steriel buisje met VTM (virus transport medium).
Minimale hoeveelheid: 500 µl.
De stalen moeten gekoeld worden bewaard (4 °C). 
Bij bewaring van meer dan 24 uur, moeten de stalen gestockeerd worden aan -20°C.

Stalen dienen te worden verzonden in hermetisch afgesloten recipiënt in 3-dubbele verpakking.

Duur van opslag van stalen en de termijn waarbinnen een nieuwe test kan worden aangevraagd (indien voldoende staal beschikbaar): max 1 jaar.
 
5. Instructies voor het transport
Stalen bewaard bij 4 °C kunnen op kamertemperatuur worden verzonden.
Stalen bewaard bij -20 °C worden op droogijs verzonden.
De transporttijd moet zo kort mogelijk zijn (transport vermijden tijdens het weekend en op feestdagen). 

6. Onaanvaardbare aanvragen
De analyse zal niet worden uitgevoerd in het geval van:
 • Ontoereikend of ongepast staal
 • Onjuiste opslag of transport
 • Niet ingevuld aanvraagformulier
 • Aanvraag die niet voldoet aan de criteria
7. Turn around time 
30 dagen.
Neem contact op met het laboratorium indien dringende diagnose nodig is.    

8. Rapportering van testresultaten
Het rapport wordt via LIMS per email, fax of post verzonden.


nr

5

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 12.0
Gemaakt om 28-3-2012 12:14 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 5-6-2019 13:52 door Klamer, Sofieke