Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Influenza virus

:

Testaanvragen: Real time PCR: Sub-typering Hemagglutinine (Influenza A)

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Real time PCR: Sub-typering Hemagglutinine (Influenza A)

Info

 

1. Beschrijving van de test
RT-qPCR voor subtypering HA influenza A.

2. Doel van de test 
Subtypering H1, H2, H3, H5, H7, H9, …. Influenza A.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten     
Enkel uitgevoerd op PCR-positieve stalen influenza A binnen het volgende kader:
 • ​Ernstige acute ademhalingsinfectie (SARI) met ARDS, ECMO of overlijden
 • Griepsyndroom na inenting tegen de griep (mogelijk geval van “vaccine failure”)
 • Suspicie van antivirale resistentie
 • Griepsyndroom na terugkeer uit het buitenland 
 • Surveillance
4. Instructies voor stalen
Respiratoire stalen : 
 • nasofaryngeale swab, 
 • bronchiaal aspiraat, 
 • bronchoalveolair lavage vocht.
In steriel buisje met VTM (virus transport medium).
Minimale hoeveelheid: 500 µl.
De stalen moeten gekoeld worden bewaard (4°C). 
Bij bewaring van meer dan 24 h, stockage aan -20°C.

Stalen dienen verzonden in een hermetisch afgesloten recipiënt in 3-dubbele verpakking.

Duur van opslag van stalen en de termijn waarbinnen een nieuwe test kan worden aangevraagd (indien voldoende staal beschikbaar): max 1 jaar. 
 
5. Instructies voor het transport
Stalen bewaard bij 4 °C kunnen op kamertemperatuur worden verzonden.
Stalen bewaard bij -20 °C moeten op droogijs worden verzonden.
De transporttijd moet zo kort mogelijk zijn (transport vermijden tijdens het weekend en op feestdagen). 

6. Onaanvaardbare aanvragen
De analyse zal niet worden uitgevoerd in het geval van:
 • Ontoereikend of ongepast staal
 • Onjuiste opslag of transport
 • Niet ingevuld aanvraagformulier
 • Aanvraag die niet voldoet aan de criteria
 7. Turn around time 
15 dagen.
Neem contact op met het laboratorium indien dringende diagnose nodig is.

8. Rapportering van testresultaten
Het rapport wordt via LIMS per email, fax of post verzonden. ​​

nr

2

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 17.0
Gemaakt om 28-3-2012 12:02 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 5-6-2019 13:51 door Klamer, Sofieke