Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Home - NRCHM > Referentiecentra - Referentielaboratoria > Hepatitis A, B, C, D en E viruses
 

 Coördinerend labo

 
  
Sciensano
 

 News Flash Mei 2022

 
Hepatitis - Uitbraak van hepatitis bij kinderen in Europa.
Dit event wordt opgevolgd in samenwerking met het NRC respiratoire pathogenen​

Op 6 april 2022 meldde het Verenigd Koninkrijk (VK) een toename van het aantal gevallen van acute hepatitis bij kinderen. Hierop volgend hebben ook andere landen gevallen gemeld sinds 1 oktober 2021. 

De gevallen worden gekenmerkt door verhoogde transaminasespiegels (ALT en/of AST > 500 IE/L) en vaak door icterus (=geelzucht). De oorzaak van de hepatitis is onbekend: de virussen die gewoonlijk hepatitis veroorzaken (hepatitis A, B, C, D en E virussen) werden in geen van de gevallen gedetecteerd. 

Momenteel de meest waarschijnlijke hypothese is dat de opstoot is gerelateerd aan een infectieus agens, in het bijzonder een adenovirus (type 40/41F), die dit ziektebeeld zou kunnen geven, indien de infectie samen komt met een cofactor die zelf nog ongekend is. Andere mogelijke oorzaken worden ook onderzocht. 

Ook in België werd een risicoanalyse uitgevoerd en is aan kinderartsen en infectiologen gevraagd alle waarschijnlijke gevallen aan de regionale gezondheidsautoriteiten te melden. De gevalsdefinitie voor een waarschijnlijk geval is: “Een kind (tot en met 16 jaar) met acute hepatitis en verhoogde transaminasen (AST en/of ALT > 500 IE/L), bij wie hepatitis A tot en met E is uitgesloten, met een eerste ziektedag vanaf 1 oktober 2021”. 

Tot 11 mei werden 9 waarschijnlijke gevallen (8 in Vlaanderen) gemeld. Uit een bevraging van de laboratoria blijkt dat dit klinische beeld in kinderen ook in voorgaande jaren wel werd gezien: er kan dus nog niet worden geconcludeerd of dit aantal hoger is dan het te verwachten aantal. Aangezien de etiologie onbekend is, kunnen in dit stadium nog geen aangepaste controlemaatregelen worden aanbevolen.​ 

Laboratoria kunnen verdachte stalen opsturen naar het NRC hepatitis:

  • vergezeld van het specifieke aanvraagformulier (zie linker menu);
  • zie ook de nieuwsbrief van het NRC hepatitis: nieuwsbrief mei 2022​
WORKFLOW
  1. Stalen die voldoen aan de inclusiecriteria worden via de reguliere weg naar de NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) gestuurd. De stalen moeten vergezeld zijn van het correct ingevulde aanvraagformulier (zo veel mogelijk info).
  2. Sciensano stuurt stalen naar de NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) voor Pan-Adenovirus qPCR.
  3. In geval van positiviteit, voert het NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) de typering uit. In geval van negativiteit, voert het NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) metagenomics uit op het staal.
  4. ​De rest van het staal wordt bewaard in het NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) indien bijkomende analyses vereist zijn.
  5. Zodra de resultaten bekend zijn, zorgt het NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) voor de rapportering.
UITGEVOERD TESTS
  • qPCR Pan-Adenovirus qPCR         (UZ Leuven)
  • Adenovirus Typering                   (UZ Leuven)
  • Illumina Metagenomics               (UZ Leuven)
Update augustus 2022:

Hoewel de oorzaak van deze kinderhepatitis nog niet met zekerheid is vastgesteld, lijkt infectie met een Adenovirus een factor of cofactor te zijn (https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.31.2200483). Een recente publicatie (https://doi.org/10.1101/2022.07.19.22277425) vermeldt Adeno-associated virus 2 (AAV2) infectie als etiologische hypothese. 

Het virus is aantoonbaar in plasma. Daarom zouden wij u dankbaar zijn als u volbloed zou kunnen afnemen en ons het plasma zou kunnen toesturen. Wij vinden het echter belangrijk om het onderzoek in andere matrices voort te zetten en nodigen u uit om ons, indien mogelijk, bijvoorbeeld ontlasting te blijven toesturen.


 

 Testaanvragen

 
  
Bijlagen
  
  
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
 
 
 

 Geassocieerd labo

 
  
Cliniques Universitaires St. Luc
 

 Overview analysen en facturatie

 
Analyses
Analyses LMM *
Analyses NRC
volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche
RIZIV
Code
Ten laste van de patiënt
Zonder RIZIV code
Ten laste van het NRC
Hepatitis A : Serologie IgM​ 551353-551364​
​Screening, Diagnosie van een geval met klinische symptomen
​Neen ​Confirmatie
​Hepatitis A : Serologie Ig-tot ​551375-551386
Screening, Diagnosie van een geval met klinische symptomen
​Neen ​Confirmatie
​Hepatitis A : DNA detectie via PCR​
Neen​ ​Neen ​Confirmatie
Hepatitis B : Serologische detectie van HBsAg
551390
Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B
Testfiche
Neen
Confirmatie
Testfiche
Hepatitis B : DNA detectie via PCR
Neen
Neen
Confirmatie
Testfiche
Hepatitis B : Genotypering
Neen
Neen
Surveillance
Testfiche
Hepatitis B : Antivirale resistentie
Neen
Neen
Therapeutische resistentie
Testfiche
Hepatitis C : Serologie
561154
Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C
Testfiche
Neen
Confirmatie
Testfiche
Hepatitis C : RNA detectie via PCR
Neen
Neen
Confirmatie
Testfiche
Hepatitis C : Genotypering
Neen
Neen
Surveillance
Testfiche
Hepatitis D : Serologie, Ig
Neen
Neen
Diagnose
Testfiche
Hepatitis E : Serologie IgM
551655
Screening
Testfiche
Neen
Confirmatie, diagnose van een geval met klinische indicaties
Testfiche
Hepatitis E : Serologie IgG
551655
Screening
Testfiche
Neen
Confirmatie, diagnose van een geval met klinische indicaties
Testfiche
Hepatitis E : RNA detectie via PCR
Neen
Neen
Diagnose van een geval met klinische indicaties
Testfiche
Hepatitis E : Genotypering
Neen
Neen
Surveillance
Testfiche