Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Helicobacter pylori

:

Testaanvragen: Detectie van H. pylori en resistentie tegen claritromycine

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Detectie van H. pylori en resistentie tegen claritromycine

Info

 

1. Beschrijving van de test

Real-time multiplex PCR, na extractie van nucleïnezuren uit een homogenaat van een maagbiopt of uit een bacteriële suspensie.

2. Doel van de test

Detectie van H. pylori en clarytromycine resistentie. 

3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Diagnose van Helicobacter pylori infectie of therapeutisch falen van eradicatietherapie.

4. Instructies voor monsters
Biopt tijdens endoscopie: optimaal twee biopten (een antraal en een fundus).

Plaats de biopsies onmiddellijk in het transportmedium (verwijder eventuele swabs!). 
Inoculeer de biopsie diep in het transportmedium.

 
5. Instructies voor het transport
Dezelfde aanbeveling als voor het kweken van maagbiopten op selectieve media:
  • Indien rechtstreeks naar het laboratorium gezonden en binnen 4 uur geënt -> Biopsie in een steriele buis met 1-2 ml steriel fysiologisch water bij 4°C.
  • Als de levertijd tussen de 4 en 24 uur ligt -> Preservatie van de biopsie in een geschikt transportmedium (bv. Amies agar media, Portagerm pylori, bioMérieux) bewaard bij 4°C.
  • Bij een vertraging van meer dan 24 uur -> Biopsie ingevroren bij -20°C, maar bij voorkeur bij -80°C in een geschikt transportmedium (zie vorig punt) en vervoerd in droog ijs (of vloeibare stikstof). 
6. Onaanvaardbare aanvragen
  • Ongeschikt monster (maagspoeling)
  • Monster niet-geïdentificeerd of monster met identificatiefouten
  • Verplichte velden op het aanvraagformulier onvolledig ingevuld,
  • Duidelijk ongeschikte bewaaromstandigheden, vervoersomstandigheden of resultaat behoudens gevolg
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
De tests worden elke dag van de week uitgevoerd. Het resultaat wordt verzonden na validatie door de bioloog. HP-negatieve en HP-positieve clarithro-S-resultaten zijn beschikbaar binnen 5 werkdagen. Volledige agar kweek gevoeligheidstest resultaten voor clarithro-R HP positieven kan het tot 3 weken duren.
 
8. Rapportering van testresultaten
Een protocol wordt naar het aanvragende laboratorium per post verzonden.

 

nr

2

NRC verantwoordelijke

NRC

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 28-8-2013 9:55 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 27-12-2021 16:35 door Klamer, Sofieke