Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Toxigene Corynebacteria

:

Testaanvragen: Kweken voor Corynebacterium diphtheriae en andere toxinogene Corynebacteria (C. ulcerans en c. pseudotuberculosis)

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Kweken voor Corynebacterium diphtheriae en andere toxinogene Corynebacteria (C. ulcerans en c. pseudotuberculosis)

Info

 

Beschrijving van de test
De kweek is essentieel voor de bevestiging van de diagnose van difterie. Een afname dient te gebeuren zo vroeg mogelijk bij het vermoeden van difterie, ook indien de behandeling met antibiotica reeds begonnen is.

  

Doel van de test
Bevestiging van de diagnose.
 
Criteria om de analysen uit te voeren in het kader van de referentieactiviteit.
 
Bij vermoeden van difterie. Het gaat hoofdzakelijk om een klinische diagnose. Het pseudomembraan verschijnt gewoonlijk eerst t.h.v. de tonsillen en de achterzijde van de pharynx en spreidt zich vervolgens uit naar boven naar het gehemelte en de nasopharynx en naar beneden naar de larynx en de trachea. Atypische vormen, die beginnen t.h.v neus of t.h.v. de larynx bestaan ook.
Corynebacterium diphtheriae kan ook geïsoleerd worden uit huidletsels. Het merendeel van deze huidisolaten zijn niet-toxinogeen.
Opsporen van dragers van Corynebacterium diphtheriae in het kader van een contactonderzoek rond indexpatiënt.
 
Instructies voor monsters
Staalafname:
In geval van respiratoire difterie, gebruik wisser voor afname t.h.v. neus en keel en van membranen indien aanwezig. Neem bij een verdacht geval liefst verschillende wissers af. Dit verhoogt de kansen op isolatie en versnelt de laboratoriumdiagnose. Indien mogelijk wordt het staal best afgenomen onder het membraan, waar de bacteriën zich concentreren.
Uitstrijken van huidletsels
Keeluitstrijken voor opsporen van dragers in het kader van een contactonderzoek rond een indexpatiënt
Bewaarcondities: transporteer het monster zo snel mogelijk naar het laboratorium
 
Instructies voor transport
Transport condities: kamertemperatuur, <24 uur
Specificaties van transportmedium: wisser in een gelmedium (Amies) of E-swab
Er wordt door het NRC geen afnamemateriaal voorzien
 
Onaanvaardbare aanvragen
In de volgende omstandigheden worden de monsters niet ingezet:
  • indien het monster  meer dan 24 u na afname op het NRC toekomt
  • droge wissers zonder transportmilieu
  • indien het staal afgenomen werd op een plaats waar normaal geen Corynebacterium diphtheriae wordt teruggevonden
  • indien het aanvraagformulier onvolledig werd ingevuld
 
Turn around time (en frequentie van analyse)
Stalen worden geënt bij aankomst op het laboratorium. Gelieve voorafgaandelijk te verwittigen indien het staal na 18 uur wordt gebracht (om de nodige voorzieningen te kunnen treffen met de nachtploeg)
Mediane TAT: 1 dag ; maximum 3 dagen voor een eerste resultaat
 
Rapportering van testresultaten
  • Telefonisch, per fax en post in geval van een positief resultaat.
  • Per post in geval van een negatief resultaat
 

 

Nr

2

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 27-3-2012 10:44 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 23-3-2018 14:15 door Muyldermans, Gaetan