Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Cytomegalovirus: serologische analyses

Info

1. Beschrijving van de testen

Het NRC zal een keuze maken voor het uitvoeren van een of meerdere van de volgende testen:
  • IgG en IgM antistoffen met één of twee verschillende technieken
  • IgG aviditeit bepaling
  • Complement fixerende antistoffen.
 
Interpreteren van het serologisch profiel in functie van de zwangerschapsduur op het ogenblik van de bloedafname. Het geven van een advies ivm de mogelijkheid op een primaire infectie in de zwangerschap.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test
Het referentiecentrum confirmeert enkel serologische analysen bij zwangere patiënten. De aanvraagformulieren moeten volledig worden ingevuld.
Het referentiecentrum zal de test(en) uitvoeren die het noodzakelijk acht. In regel worden eerst de IgG en IgM bepaald en in functie van de resultaten van deze initiële screening kunnen bijkomende testen worden uitgevoerd die noodzakelijk geacht worden voor interpretatie van het serologisch profiel.
Aanvraag zonder klinische informatie worden niet uitgevoerd.
 
Ten minste 2 ml serum, is vereist om toe te laten dat alle noodzakelijke testen kunnen worden uitgevoerd:
  • Bij niet ingevroren serum: vervoer bij kamertemperatuur
  • Bij ingevroren serum: bij voorkeur transport in bevroren toestand.
5. Onaanvaardbare vragen 
  • Onvolledig aanvraagformulier
  • Onvoldoende monster
  • Monster niet geschikt voor analyse
  • Aanvraag voldoet niet aan de criteria. 
Is afhankelijk van het aantal vereiste confirmatietesten en het aantal ontvangen monsters. Antwoordtijd kan tot 1 week oplopen.
 
7. Rapportering van testresultaten 
Het laboratorium rapporteert de resultaten en opmerkingen en stuurt het naar het aanvragend laboratorium via de post of via medibridge (UZBrussel).

 

Doelgroepen

Niet gericht

nr

7

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 4.0
Gemaakt om 15-3-2013 18:04 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 23-1-2014 10:04 door Muyldermans, Gaetan