Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Prenatale diagnose van congenitale Rubella infectie

Info

Rubella virus kan worden opgespoord door middel van PCR.

Gezien de beperkte ervaring die er bestaat met de prenatale diagnostiek van congenitale Rubella, werd overeengekomen om alle PCR Rubella analyses op amnionvocht te laten uitvoeren door de twee labo’s van het referentiecentrum (indien voldoende staal voorhanden is). Het referentie centrum zal zelf instaan voor het onderlinge transport.
De gevoeligheid van deze PCR voor de diagnostiek van congenitale Rubella is niet gekend.
 
2. Doel van de testen
Het opsporen van Rubella virus op amnionvocht bij een zwangere vrouw om een eventuele diagnose van congenitale Rubella infectie te stellen bij de foetus.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test
Het referentiecentrum voert een PCR uit op amnionvocht van zwangere patiënten die een risico hebben op een congenitale Rubella.
De aanvraagformulieren moeten volledig worden ingevuld.
 
Amnionvocht: 5 ml, bewaard bij 4°C; verzenden bij kamertemperatuur.
 
5. Onaanvaardbare vragen
  • Onvolledig aanvraagformulier
  • Monster niet geschikt voor analyse
  • Incorrect transport / bewaring. 
6. Turn around time
Minimuum antwoordtijd: 1 week.
 
7. Rapportering van testresultaten

Het laboratorium rapporteert de resultaten en opmerkingen en stuurt het naar het aanvragend laboratorium via de post of via medibridge (UZBrussel).

 

Doelgroepen

Niet gericht

nr

5

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 5.0
Gemaakt om 15-3-2013 17:50 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 23-1-2014 10:03 door Muyldermans, Gaetan