Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Toxoplasma gondii: serologische analyses

Info

 

1. Beschrijving van de testen
Het NRC zal een keuze maken voor het uitvoeren van een of meerdere van de volgende
testen :
 • IgG en IgM antistoffen met één of twee verschillende technieken
 • IgG aviditeit bepaling
 • IgA antistoffen
 • Complement fixerende antistoffen
 • Sabin feldman test (enkel in WIV)
Interpreteren van het serologisch profiel in functie van de zwangerschapsduur. Het geven van een advies ivm de mogelijkheid op een recente infectie in de zwangerschap.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test  
Het referentiecentrum confirmeert enkel serologische analysen bij zwangere patiënten en neonaten. De aanvraagformulieren moeten volledig worden ingevuld.
Het referentiecentrum zal de test(en) uitvoeren die het noodzakelijk acht. In regel worden eerst de IgG en IgM bepaald en in functie van de resultaten van deze initiële screening kunnen bijkomende testen worden uitgevoerd die noodzakelijk geacht worden voor interpretatie van het serologisch profiel.
 
Ten minste 2 ml serum, is vereist om toe te laten dat alle noodzakelijke testen kunnen worden uitgevoerd:
 • Bij niet ingevroren serum: vervoer bij kamertemperatuur
 • Bij ingevroren serum: bij voorkeur transport in bevroren toestand
 
5. Onaanvaardbare vragen 
 • Onvolledig aanvraagformulier
 • Onvoldoende monster
 • Monster niet geschikt voor analyse
 • Aanvraag voldoet niet aan de criteria
 
6. Turn around time  
Is afhankelijk van het aantal vereiste confirmatietesten en het aantal ontvangen monsters. Antwoordtijd kan tot 1 week oplopen.
 
7. Rapportering van testresultaten  
Het laboratorium rapporteert de resultaten en opmerkingen en stuurt het naar het aanvragend laboratorium via de post of via medibridge (UZ Brussel).

Doelgroepen

Niet gericht

nr

1

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 5.0
Gemaakt om 27-3-2012 9:58 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 8-2-2017 10:25 door Muyldermans, Gaetan