Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens and Clostridium tetani

:

Testaanvragen: Clostridium perfringens : Detectie van enterotoxinogene Clostridium perfringens en de genen die coderen voor de toxines alpha, beta, beta-2, epsilon en iota in faeces met real time PCR

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Clostridium perfringens : Detectie van enterotoxinogene Clostridium perfringens en de genen die coderen voor de toxines alpha, beta, beta-2, epsilon en iota in faeces met real time PCR

Info

1. Beschrijving van de test

Bijzonderheden: 
Detectie van enterotoxinogene Clostridium perfringens in faeces
Deze test bestaat uit twee fasen:
1) cultuur van de kiemen in anaërobe omstandigheden
2) detectie en typering van de genen die coderen voor de toxinen alpha, beta, beta-2, epsilon, iota en enterotoxine op DNA extract van de cultuur door real-time PCR 
 
Resultaten van de test:
Clostridium perfringens: gedetecteerd/niet gedetecteerd.
Toxine type alpha, beta, beta-2, epsilon, iota en enterotoxine: gedetecteerd/niet gedetecteerd.
 
2. Doel van de test 
Detectie van enterotoxinogene Clostridium perfringens in faeces en de genen die coderen voor de toxinses alpha, beta, beta-2, epsilon en iota.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten 
De analyses zullen worden uitgevoerd in het kader van de diagnose tijdens een voedseltoxi-infectie met karakteristiek klinisch beeld: incubatietijd (9 – 15 uur), waterige diarree, buikpijn, geen koorts, geen misselijkheid en geen braken.
  
4. Instructies voor monsters 
Type: Faeces
Minimale hoeveelheid: Feces 25 g (zuigeling 2 g)
 
5. Instructies voor het transport 
Transporteren in een hermetisch gesloten recipiënt conform de klasse van het organisme.
Aankomst van de stalen moet zo spoedig mogelijk gebeuren bij kamertemperatuur.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen 
Beschadigde staal of wanneer het staal is uitgelopen in de verpakking. 
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse) 
Doorlooptijd: 15 werkdagen
Analysedagen: MA-DI-WO-DO-VR
 
8. Rapportering van testresultaten
Schriftelijk verslag van de testresultaten
Indien de analyse niet mogelijk is, zal de aanvrager worden gecontacteerd en een standaard formulier worden opgestuurd (in plaats van een analyserapport).

 

nr

6

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 8.0
Gemaakt om 25-4-2013 17:21 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 17:56 door Klamer, Sofieke