Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens and Clostridium tetani

:

Testaanvragen: Clostridium perfringens: Telling van Clostridium perfringens in humane faeces en biochemische identificatie van de kiem

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Clostridium perfringens: Telling van Clostridium perfringens in humane faeces en biochemische identificatie van de kiem

Info

 
1. Beschrijving van de test  
Bijzonderheden: 
1) Telling van de aanwezige Clostridium perfringens in humane faeces via het kweken op selectief milieu volgens een aanpassing van de methode ISO 7937
2) Identificatie van Clostridium perfringens met de biochemische methode API ID 32A
 
Resultaten: 
  • Telling - Aantal aanwezige Clostridium perfringens : CFU/g
  • Detectie - Clostridium perfringens: gedetecteerd/niet gedetecteerd.

2. Doel van de test 

Telling van Clostridium perfringens in faeces voor de diagnose van een voedseltoxi-infectie.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten 
De analyses zullen worden uitgevoerd in het kader van de diagnose tijdens een voedseltoxi-infectie met karakteristiek klinisch beeld: incubatietijd (9 – 15 uur), waterige diarree, buikpijn, geen koorts, geen misselijkheid en geen braken.
Per uitbraak wordt er eerst een realtime PCR screening of een PET-RPLA op alle stalen uitgevoerd (detectie van enterotoxinogene C. perfringens). Bij positieve resultaten, worden er maximaal op 5 stalen een telling uitgevoerd. 
 
4. Instructies voor monsters 
Type: Humane feces
Minimale hoeveelheid: 5 g (indien een ontoereikende hoeveelheid wordt gekregen kan het uitvoeren van de telling niet gegarandeerd worden).
 
5. Instructies voor het transport 
Transporteren in een hermetisch gesloten recipiënt conform de klasse van het organisme.
Aankomst van de stalen moet zo spoedig mogelijk gebeuren bij kamertemperatuur.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen 
Ongepast of ontoereikend staal 
Beschadigd staal of wanneer het staal is uitgelopen in de verpakking. 
Bevroren monster
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse) 
Doorlooptijd: 10 werkdagen
Analysedagen: MA-DI-WO-DO-VR
 
8. Rapportering van testresultaten  
Schriftelijk verslag van de analyseresultaten via fax, email of koerier volgens de analyseaanvraag.
Indien de analyse niet mogelijk is, zal de aanvrager worden gecontacteerd en zal het probleem op het analyserapport vermeld worden)

nr

4

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 11.0
Gemaakt om 25-6-2012 13:38 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 17:55 door Klamer, Sofieke