Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens and Clostridium tetani

:

Testaanvragen: Clostridium botulinum: Detectie en typering van neurotoxine A, B, E of F producerende Clostridium botulinum in feces door real time PCR en bevestiging met de in vivo referentie test

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Clostridium botulinum: Detectie en typering van neurotoxine A, B, E of F producerende Clostridium botulinum in feces door real time PCR en bevestiging met de  in vivo referentie test

Info

 
1. Beschrijving van de test
Bijzonderheden:
Detectie en typering van Clostridium botulinum in feces
Deze test bestaat uit drie fasen:
1) cultuur van de kiemen in anaërobe omstandigheden
2) detectie en typering van de genen die coderen voor neurotoxinen op DNA van de culturen door middel van real-time PCR
3) bevestiging van een positief PCR resultaat aan de hand van de muis bioassay: identificatie van de toxines aanwezig in het supernatans van de cultuur door middel van een letaliteittest en door seroneutralisatie.
 
Resultaten van de test :

Clostridium botulinum : gedetecteerd/niet-gedetecteerd.
Type neurotoxine in geval van botulisme (A, B, E of F)
 
2. Doel van de test
Detectie en typering van neurotoxine A, B, E of F producerende  Clostridium botulinum in feces
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Laboratorium bevestiging van klinische gevallen van botulisme
De typering van het neurotoxine verantwoordelijk voor botulisme
  
4. Instructies voor monsters
Type: Feces
Minimale hoeveelheid: Feces 25 g (zuigeling 2 g)
 
5. Instructies voor het transport
Transport in een hermetisch gesloten recipiënt conform de klasse van het organisme.
Transport bij kamertemperatuur indien het monster binnen 6 uur na afname aankom t in het ​​laboratorium, in een koelbox binnen <48 uur.
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
Beschadigde stalen of wanneer het staal is uitgelopen in de verpakking. 
 
7. Turn around time (en de frequentie van analyse)
Doorlooptijd: 15 werkdagen
Analysedagen: MA-DI-WO-DO-VR
 
8. Rapportering van testresultaten
Schriftelijk verslag van de testresultaten
Indien de analyse niet mogelijk is, zal de aanvrager worden gecontacteerd en een standaard formulier worden opgestuurd (in plaats van een analyserapport).

nr

1

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 9.0
Gemaakt om 27-3-2012 9:57 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 17:53 door Klamer, Sofieke