Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Campylobacter: antibiogram

Info

 

1. Beschrijving van de test
Evaluatie van de Campylobacter gevoeligheid door de disk-diffusie methode voor volgende antimicrobiële agentia: ampicilline, ciprofloxacine, erytromycine, tetracycline en de combinatie amoxicilline-clavulaanzuur.
 
De klinische indeling (resistent, intermediair en gevoelig) van stammen in functie van de inhibitiezones, manueel of met behulp van een geautomatiseerd apparaat afgelezen uitgevoerd op basis van de EUCAST v8.0 norm (indien beschikbaar) en de CA-SFM 2018 norm .
In geval van resistentie t.o.v. erytromycine, zal de gevoeligheidsbepaling van erytromycine, gentamicine en tetracycline uitgevoerd worden d.m.v. E-test.
 
2 Doel van de test
De gevoeligheid van de stam bepalen t.o.v. verschillende antibiotica om de mogelijke gevoeligheden/resistenties  te bevestigen en voor epidemiologische doeleinden.
 
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Het antibiogram wordt systematisch uitgevoerd op elke ontvangen stam in het NRC.
 
4. Gegevens over de stalen
Oorsprong van afname:
 • Faeces
 • Bloed
 • Andere (bijvoorbeeld intestinaal biopt)
 Aanvaardbare stalen :
 • Elke verdachte Campylobacter stam die gegroeid is op dezelfde voedingsbodem als de primaire plaat
 • Eventueel een klinisch monster
  • Faeces bewaard bij 4°C
  • positieve bloedkultuur
Verzendingsvoorwaarden :
Gelieve verse kweken (24-48 h) te versturen, gezien de beperkte levensduur van Campylobacter
 
5. Instructies voor het transport
Per post: verzenden van maandag tot woensdag
Courierdienst: maandag tot vrijdagmiddag
 
Verpakking: Zie richtlijn WIV:
 • Goed gesloten containers of buizen,
 • Verpakt met absorberend materiaal in een secundaire verpakking (omhulling van type "transportblister" of hersluitbaar plastiek zakje).
 • Het geheel wordt dan in een envelop of doosje geplaatst.
 • De huidige richtlijnen vereisen dat op de buitenverpakking het pictogram "UN3373” biologische substantie van categorie B vermeld staat. 
6. Onaanvaardbare aanvragen 
 • Onjuiste verzending of bewaring: Campylobacter overleeft niet bij lange transporttijden, de isolatie is beperkt door de levensduur van de kweekbare vorm.
 • Indien gegevens in verband met de opgestuurde stammen/stalen ontbreken, kan het NRC Campylobacter de hun opgelegde opdrachten slechts gedeeltelijk uitvoeren. Daarom danken wij U om formulieren zo volledig mogelijk in te vullen.
 
7. Turn Around Time en de frequentie van de analysen ( tijdsduur van de analysen )
De stalen worden behandeld bij aankomst op het NRC (tussen 8 en 16 uur).
Analysedagen: MA-DI-WO-DO-VR.
De TAT mediaan is 7 dagen, maximaal 3 weken.
Men moet extra tijd voorzien indien moleculaire testen noodzakelijk zijn.
 
8. Rapportering van testresultaten
De resultaten zullen doorgegeven worden binnen de voorgestelde tijdslimiet.
De rapporten worden wekelijks per post verzonden. 
De niet-conformiteiten en dringende resultaten kunnen telefonisch of per e-mail meegedeeld worden.

 

nr

3

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 14.0
Gemaakt om 26-7-2012 15:52 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 4-6-2018 9:46 door Muyldermans, Gaetan