Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Burkholderia cepacia complex

:

Testaanvragen: Definitieve identificatie en typering van andere inerte isolaten (LM-UGent)

VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Definitieve identificatie en typering van andere inerte isolaten (LM-UGent)

Info

 
1. Beschrijving van de test
In een tweede fase zullen de isolaten verder onderzocht worden in het LM-UGent (max. 1 isolaat per jaar, tenzij de RAPD verschillen aantoont).
 
1.1. Moleculaire bevestiging van de identificatie
Het LM-UGent zal de meest gepaste identificatie technieken gebruiken om de isolaten accuraat op soortniveau te identificeren, d.w.z.
 • Cupriavidus, Ralstonia, Pandorea: gyrB sequentie
  Stenotrophomonas: rpoD sequentie
  Achromobacter en Bordetella: nrdA sequentie
  Andere inerte Gramnegatieve bacillen: 16S rRNA sequentie

Wanneer nodig zullen andere taxonomische studies worden uitgevoerd.

1.2 Multilocus sequentie analyse (MLST)
 • Alle Achromobacterspp. van mucoviscidose patiënten zullen met een WGS gebaseerde MLST techniek getypeerd worden.
 • Isolaten van andere patiënten en andere genera zullen enkel met MLST getypeerd worden indien een bijzondere indicatie bestaat.
 
2. Doel van de test
De associatie van een ongunstige klinische evolutie van de longfunctie in mucoviscidose patiënten en het kweken van bepaalde micro-organismen in respiratoire monsters is nog onvoldoende bevestigd. Een precieze en betrouwbare identificatie van inerte Gramnegatieve bacillen en zelfs subtypering binnen eenzelfde species is nodig om beter te evalueren wat de prognostische waarde is van kweek van deze micro-organismen. Daarom is het gebruik van de modernste technieken nodig om zo ver mogelijk te gaan in de karakterisatie van deze isolaten.
 
3. Criteria om deze test uit te voeren in het kader van de referentieactiviteiten
 • Mucoviscidose patiënten: deze testen zullen systematisch uitgevoerd worden op één isolaat per patiënt per jaar tenzij de RAPD op een nieuwe type wijst.
 • Andere patiënten: deze testen zullen enkel uitgevoerd worden voor bijzondere gevallen en taxonomische studies.
 
4. Staalname
Nvt (zie hoger)
 
5. Transport
Nvt (zie hoger)
 
6. Onaanvaardbare aanvragen
6.1. Indicaties
Nvt (zie hoger)
 
6.2. Staalname
Nvt (zie hoger)
 
7. Turnaround time
Moleculaire bevestiging van de identificatie: maximaal 17 dagen
Multilocus sequence analysis (MLST): maximaal 90 dagen.  In geval van vermoeden van interhumane transmissie, gelieve contact op te nemen met het NRC.
 
8. Rapportering van testresultaten
De resultaten zullen via het UZ-Brussel worden doorgegeven (zie hoger).
 

 

nr

4

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 3.0
Gemaakt om 18-12-2014 15:41 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 30-3-2017 13:30 door Muyldermans, Gaetan