Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Typering van Brucella sp.

Info

 

1. Beschrijving van de test
Typering van Brucella sp. (klassieke en moleculaire typering) vertrekkende van geïsoleerde kulturen.
2. Doel van de test
De eerste stap bij de typering van Brucella is de confirmatie dat het bacterieel isolaat een Brucella. sp stam is. De tweede stap is een typering van de bacterie tot het species niveau. In parallel worden moleculaire typeringsmethoden uitgevoerd om epidemiologische gegevens te verkrijgen.
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
Isolatie en typering van Brucella is mogelijk bij verdachte bacteriële isolaten.
4. Instructies voor monsters
Voor de typering en identificatie: een bacteriëel isolaat bewaard bij 4°C op bacteriologisch media (maximaal 1 week). De analyse neemt +/- 2 weken in beslag.
5. Instructies voor het vervoer
Een dubbele verpakking die lekvorming voorkomt, is vereist. Op die manier worden de vervoerder en de persoon die de stalen in ontvangst nemen optimaal beschermd.
Zie ook de website van de WHO : 
https://www.who.int/ihr/biosafety/ModuleIII_Emballage_FR.pdf​ 
Een stam die wordt geïdentificeerd met behulp van automatische microbiologische identificatiemiddelen zoals MALDI-TOF of Vitek2 of andere moet worden beschouwd als een verdachte stam (zendcategorie B) en deze zal in de NRC worden bevestigd als Brucella sp. 
Zie ook onze mededeling: Accuracy in identification of Brucella melitensis by the Vitek2 system: a report of two cases of misidentification. Mori M et al, 2020 Case Reports Infect Dis (Lond). 52(6):437-439. doi: 10.1080/23744235.2020.1729999​.​
6. Onaanvaardbare aanvragen
Worden niet voor onderzoek in aanmerking genomen:
  • Stalen die niet correct zijn verpakt volgens instructies
  • Stalen met een onvolledig ingevuld aanvraagformulier
7. Turn around time (en frequentie van analyse)
Normale duur van de analyse (TAT): 3 werkdagen
Maximumtermijn: 2 weken
Frequentie van analyse: MA-DI-WO-DO-VR  
 
8. Rapportering van testresultaten
 
Op vraag van de aanvrager wordt het rapport verstuurd per fax of per post. Beschikbaar 2 dagen na het bekomen van het resultaat.

nr

3

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 8.0
Gemaakt om 26-3-2012 15:57 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 15-6-2021 12:00 door Klamer, Sofieke