Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Bacteriologische isolatie van Brucella sp. en PCR

Info

  

1. Beschrijving van de test
Bacteriologische isolatie van Brucella sp. en PCR
2. Doel van de test
Isolatie van Brucella of een positieve PCR zijn de testen om de ziekte bij een patiënt te confirmeren.
3. Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.
De isolatie van Brucella is mogelijk in biopten, puncties of bloed in geval van vermoeden van brucellose (mensen met een klinisch beeld van brucellose, een risicofactor en/of een positieve serologie)
4. Instructies voor monsters
Steriel recipient
 
Type:
·          Biopsies-puncties (zonder conserveringsmiddelen): bewaard bij 4°C en geleverd aan het NRC Brucellose binnen de 24 uur
·          Verdachte hemocultuur : bewaard bij kamertemperatuur en geleverd aan het NRC Brucellose binnen de 24 uur
·          Bloedafname in een anticoagulans tube (EDTA of heparine): >15 ml bloed, bewaard bij kamertemperatuur en geleverd aan het NRC Brucellose binnen de 24 uur
·          Bacterie stam: bewaard bij 4°C op bacteriologisch milieu en geleverd binnen de week aan het NRC Brucellose.
 
5. Instructies voor het vervoer
Een dubbele verpakking die lekvorming voorkomt, is vereist. Op die manier worden de vervoerder en de persoon die de stalen in ontvangst nemen optimaal beschermd.
Zie ook de website van de WHO : 
https://www.who.int/ihr/biosafety/ModuleIII_Emballage_FR.pdf​ 
Een stam die wordt geïdentificeerd met behulp van automatische microbiologische identificatiemiddelen zoals MALDI-TOF of Vitek2 of andere moet worden beschouwd als een verdachte stam (zendcategorie B) en deze zal in de NRC worden bevestigd als Brucella sp. 
Zie ook onze mededeling: Accuracy in identification of Brucella melitensis by the Vitek2 system: a report of two cases of misidentification. Mori M et al, 2020 Case Reports Infect Dis (Lond). 52(6):437-439. doi: 10.1080/23744235.2020.1729999​.

6. Onaanvaardbare aanvragen
Worden niet voor onderzoek in aanmerking genomen:
  • Stalen die niet correct zijn verpakt volgens de instructies
  • Stalen met een onvolledig ingevuld aanvraagformulier
  • Hemolytische stalen.
7. Turn around time (en frequentie van analyse)
Normale duur van de analyse (TAT): 3 werkdagen voor confirmatie van bacteriële stammen
Maximumtermijn: 30 werkdagen voor isolatie
Frequentie van analyse: MA-DI-WO-DO-VR
 
8. Rapportering van testresultaten
 
Op vraag van de aanvrager wordt het rapport verstuurd per fax of per post. Beschikbaar 2 dagen na het bekomen van het resultaat.

 

nr

2

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 7.0
Gemaakt om 26-3-2012 15:55 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 15-6-2021 12:00 door Klamer, Sofieke