Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Confirmatie van de identificatie van Bordetella pertussis

Info

Beschrijving van de test

De aanwezigheid van Bordetella. pertussis wordt bevestigd d.m.v. PCR op respiratoire monsters, alsook andere aanverwante Bordetella soorten. Een kweek wordt ook systematisch uitgevoerd op de positieve stalen.

Enkel B. pertussis wordt in de ECDC gevalsdefinitie van pertussis in aanmerking genomen. De infectie met B. parapertussis die ook een mildere klinische beeld van kinkhoest kan veroorzaken wordt ook door Sciensano gevolgd, maar vervult de ECDC definitie niet.

PCR voor IS481, IS1001, IS1002 en recA wordt gebruikt om de aanwezigheid van Bordetella pertussis en aanverwante Bordetella soorten aan te tonen.

De PCR voor IS481 is zeer gevoelig voor het opsporen van B. pertussis, doch niet volledig specifiek voor de species; deze insertie-sequentie is aanwezig in 50 à 200 kopijen in B. pertussis maar ook in 8 à 10 kopijen in B. holmesii en in laag aantal in sommige B. bronchiseptica. Hetzelfde probleem bestaat voor het opsporen van B. parapertussis door IS1001, aanwezig in een twintigtal kopijen in deze species maar ook in 1 à 7 kopijen in sommige B. bronchiseptica.

De PCR voor het recA-gen is specifiek voor B. holmesii en zal een kruisreactie aangaan met deze species, die de bovenste luchtwegen kan koloniseren. De PCR voor IS1002 bevestigt de aanwezigheid van B. pertussis of B. parapertussis, maar is ook niet volledig species-specifiek vermits ze soms ook in B. bronchiseptica aanwezig kan zijn. Deze laatste twee PCR’s zijn echter duidelijk minder gevoelig.

Naargelang de resultaten voor deze vier targets wordt de aanwezigheid van B. pertussis of B. parapertussis met zekerheid bevestigd of kan men enkel bevestigen dat een Bordetella sp. aanwezig is en de meest waarschijnlijke aanwezige species preciseren.

Ten slotte, wanneer een niet reproduceerbare positieve reactie wordt vastgesteld rapporteert men dat de reactie onbepaald is, want dit kan wijzen op de aanwezigheid van een lage hoeveelheid Bordetella sp., een contaminatie of een aspecifieke reactie.

 
Doel van de test

De confirmatie van positieve moleculaire testen voor B. pertussis wordt uitgevoerd met een methode die het onderscheid maakt met een infectie met aanverwante soorten, nl. B. holmesii, B. parapertussis en B. bronchiseptica, die niet worden ingesloten in de Europese definitie van laboratorium geconfirmeerde kinkhoest.

Het doel van de kweek is hoofdzakelijk een aantal isolaten te verzamelen voor verder onderzoek.

 
Criteria om deze test uit te voeren in het kader van de referentieactiviteiten

Alle respiratoire monsters die positief werden bevonden in klinische laboratoria worden aanvaard voor PCR en kweek.

 

Bewaring

PCR: op 4°C gedurende maximaal 3 dagen; (in uitzonderlijke omstandigheden kunnen de stalen op -20°C bewaard worden gedurende langere periodes)

Kweek: bij voorkeur maximaal 24 uur op 4 °C


Instructies voor het transport

De stalen worden bij voorkeur binnen de 24 uur naar het NRC getransporteerd zonder koeling. Materiaal van het eigen laboratorium kan hiervoor gebruikt worden voor een transport volgens UN3373.

 
Onaanvaardbare aanvragen

Indicaties

Deze diagnostische tests zijn enkel beschikbaar voor de confirmatie van tests die reeds positief werden bevonden door een klinisch laboratorium. 

 

Staalname

Een minimum volume van 500 µl is nodig voor respiratoire monsters.​


Turnaround time (en freqeuntie van analyse).

PCR

De PCR wordt elke werkdag uitgevoerd op de monsters die ‘sochtends beschikbaar zijn op het NRC. Het resultaat wordt binnen de 48 uur doorgegeven.

 

Kweek

Bordetella pertussis groeit traag: de minimumincubatie tijd is 72 uur. Een negatief resultaat wordt na 12 dagen incubatie doorgegeven.

 
Rapportering van testresultaten
  • Door fax en via de post voor positieve resultaten
  • Via de post voor negatieve resultaten

Via Medibridge voor de laboratoria en voorschrijvers die een aansluiting met het UZ Brussel hebben.​

Nr.

3

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 14.0
Gemaakt om 26-3-2012 10:15 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 9-4-2019 8:39 door Jacquinet, Stephanie