Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
VersiegeschiedenisVersiegeschiedenis

Type test

Anti-pertussis toxine IgG antilichamen

Info

 

Beschrijving van de test 
Kwantitatieve bepaling van anti-pertussis toxine IgG antilichamen door middel van ELISA.
Resultaten: De resultaten worden uitgedrukt in International Units per mililiter (IU/ml).
 
Doel van de test
Diagnose van recente Bordetella pertussis infectie. Het NRC geeft de mogelijkheid om deze diagnose uit te voeren zonder kosten voor patiënt.
 
Criteria om deze test uit te voeren in het kader van de referentieactiviteiten
Patiënten die het laatste jaar niet werden gevaccineerd:
  • Patiënten met ziekteduur > 3 weken
  • Patiënten met ziekteduur < 3 weken en negatieve PCR; een tweede staal 2-3 weken later afgenomen is nodig voor een definitieve diagnose.
Patiënten die in het laatste jaar werden gevaccineerd
  • Enkel indien twee serumstalen beschikbaar zijn; het eerste afgenomen < 3 weken na de eerste symptomen en het tweede minstens 3 weken na het eerste staal.
Instructies voor monsters
Serum, minimumvolume = 1.0 ml
 
Instructies voor het transport
Transporteren in een hermetisch afgesloten driedubbele verpakking op kamertemperatuur.
De stalen worden bij voorkeur binnen de 24 uur naar het NRC getransporteerd zonder koeling.
Gelieve de dienst 'Immunologie' op de verzending te vermelden
 
Onaanvaardbare aanvragen
Aanvragen zonder klinische inlichtingen (vooral duur van de aandoening en hoest) of buiten de bovenvermelde criteria.
In het bijzonder is de bepaling van de immuniteit in afwezigheid van ziekteverschijnselen geen aanvaarde indicatie. Deze testen worden wel uitgevoerd, maar zijn betalend.
 
Turnaround time (en frequentie van analyse).
Doorlooptijd: 7 werkdagen
Analyse van de stalen, tweemaal per week, meestal op dinsdag en donderdag. Het resultaat wordt meestal in de loop van dag van de analyse gerapporteerd.
 
Rapportering van testresultaten

Via de post, via fax of via email.

Nr.

2

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Versie: 18.0
Gemaakt om 26-3-2012 10:12 door Muyldermans, Gaetan
Laatst gewijzigd op 6-6-2019 18:39 door Klamer, Sofieke