Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Type test

Bartonella: PCR

Info

1. Doel van de test
Drie ziekten worden veroorzaakt door 3 gekende Bartonella-species: kattenkrabziekte (Bartonella henselae),  loopgravenkoorts (Bartonella quintana) en de ziekte van Carrión (Bartonella bacilliformis: koorts, bloedarmoede en huiduitstulpingen. Deze bartonellose komt voor in de valleien van de Andes in Zuid-Amerika).
De kattenkrab ziekte wordt voornamelijk veroorzaakt door Bartonella henselae en wordt gekenmerkt door lymfadenopathie na contact met een kat.
Complicaties kunnen optreden zoals endocarditis (B. quintana en B. henselae) vaak met negatieve hemocultuur, bacillaire angiomatose (aangetaste huid door B. henselae of B. quintana), bacillaire peliosis (lever, milt of andere door B. henselae) voornamelijk bij immuungecompromitteerde personen en conjunctivitis geassocieerd met een retromaxillaire adenopathie (oculoglandulair syndroom van Parinaud).
De diagnose van bartonellose is vooral gebaseerd op de klinische presentatie van symptomen en een beoordeling van het risico van blootstelling. Laboratoriumondersteuning (detectie van antilichamen of DNA) is  essentieel bij niet-specifieke symptomen.
Een PCR voor detectie van het rpoB-gen wordt uitgevoerd op biopten of puncties, EDTA-bloed (angiomatose, koorts): bevestiging van de Bartonella-diagnose.
Sequencing om het species te identificeren wordt uitgevoerd bij een positieve of twijfelachtige PCR.
 
2. Criteria om de analysen uit te voeren in het kader van de referentieactiviteit.
 
De aanvragen aan het NRC zijn gebaseerd op de volgende criteria:
 
Een PCR kan aangevraagd worden voor het direct opsporen van Bartonella voornamelijk in lymfeklierbiopten of -puncties, in andere soorten biopten (hartklep) of puncties, in etter, volbloed EDTA bij vermoeden van angiomatose of koorts . Serologie blijft echter aangeraden.
 
3. Instructies voor monsters
Monstername:
Niet-gefixeerd biopt of punctie.
EDTA-bloed: het gewenste volume 1 ml, minimaal is 0,5 ml vereist.
Indien andere monsters, gelieve contact op te nemen met het laboratorium. Geëxtraheerd DNA wordt aanvaard.
 
Bewaarcondities: monsters kunnen enkele dagen gekoeld (2-8 °C) bewaard worden, maar het volbloed moet worden behandeld binnen de 3 dagen.
 
4. Instructies voor transport
Geen specifieke vervoercondities zijn noodzakelijk voor PCR. Biopten kunnen droog of in zout milieu verstuurd worden, niet in een fixerende vloeistof. Het vervoer wordt gedaan bij kamertemperatuur of eventueel gekoeld bij warme dagen tijdens de zomer.
 
5. Onaanvaardbare aanvragen
  • Onvoldoende staal
  • Lipemische, icterische of haemolytische stalen
  • Buitensporige transporttijd (> 1 week) of in te warme omstandigheden (bvb  hete zomerdagen) (zie bewaarcondities hierboven)
  • Onvolledig ingevuld aanvraagformulier. Het is zeer belangrijk om dit formulier in te vullen. Uiterste inspanning zou moeten gedaan worden om minimale klinische gegevens te verkrijgen (registratie is één van de doelstellingen van het NRC).
 
6. Turnaround time (en frequentie van analyse)
15 werkdagen voor PCR en sequencing. De analyse  wordt 1 x per week uitgevoerd.
 
7. Rapportering van testresultaten
Hoe: de resultaten zullen volgens de wensen van het aanvragende laboratorium of arts verzonden worden.
Wanneer: bij voltooiing van de testen.

Bijlagen

Inhoudstype: Item
Gemaakt om 13-5-2016 9:34 door Vyncke, Kim
Laatst gewijzigd op 13-5-2016 9:34 door Vyncke, Kim